ביקורת עיתונות

יום ג', 9 בינואר 2018

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

ביקורת עיתונות 

הויכוח החדש בין מבקרי המסרים ברשתות החברתיות

ובעוד מדיות אלקטרוניות:

מה אידיוטי ומסוכן יותר :