אני - והעולם

יום א', 20 באוגוסט 2017

כן, חברים, אני במרכז העולם.

קצת מבולבל אבל בעזרת הרשת אני קיים 

ואיך אתם מרגישים?