מחסלים את להבה

יום ב', 26 במרץ 2018

 

כולם, לכאורה תומכים בקידום הפריפריה הגיאגורפית והחברתית – אך במקביל  פוגעים קשה באחד הכלים החשובים לכך.

כך מתריעים פעילים בארגון להב"ה' שהוא כלי מרכזי להדרכה והקניית ידע טכנולוגי,  במכתב למבקר המדינה.

לאחר תיאור פעולות הממשלה לחיסול שירות זה ככלי ממשלתי והפרטתו מתארים הפעילים את המצב החמור כיום:

"בניגוד לדברים הנאמרים ע"י אנשי משרד המדע – אין שדרוג של הציוד, המרכזים אינם פועלים כסדרם, מאז חודש ינואר 2017 – !!!( 440 יום, למעלה משנה וחודשיים) יש הקפאה של כ"א כך שהתקן של כל עובד שעוזב – נשאר לא מאוייש. אנו עומדים כרגע על 43 אחוזי תקני הדרכה לא מאויישים !!!

ב-16 מרכזים מאויישים חצי מתקני הדרכה ופחות מכך. יש מרכזים שבהם יש מדריך בחצי משרה במקום ארבעה תקני הדרכה! המשמעות – מרכז כזה סגור רוב הזמן, כמעט לא מתבצעות בו הדרכות וכספי ציבור נזרקים.

 הרכש לא יציב, תשתיות, מנויים לאתרי תוכן, תוכנות וציוד מתכלה אינם נרכשים באופן סדיר ואינם ואינם משודרגים. לדברי אנשי משרד המדע הקפאת כח האדם הינה בהוראת החשכ"ל במשרד האוצר; אנשי החשכ"ל במשרד האוצר טוענים שהציעו פתרון שהמשרד המדע והטכנולוגיה אינו מקבל.

האם מצב זה הולם את סמכות אנשי המקצוע?  אנו תוהים גם לאן הופנה הכסף שנחסך בשל הקפאת כוח האדם, כ-5 מיליון שקל.

ומסכם התזכיר:  במיוחד בימים אלה, לאחר הקרנת "סאלח פה זה ארץ ישראל", חשוב לשאול מה יכולה המדינה לעשות כדי לצמצם את הנזקים שנוצרו אז ומשליכים על הפריפריה עד עצם היום הזה. אחד המעשים הנדרשים הוא לחזק ולהעצים את להב"ה וודאי שלא לפגוע בה כפי שעושה הממשלה.