תוצאות ביניים של משאל סופטניוז על כנס נתניהו:

יום ו', 11 באוגוסט 2017

תוצאות משאל סופטניוז :

2:1

שני שליש מהמשיבים חושבים כי כנס התמיכה בנתניהו ונאומו לא שיפר את מיקומו בציבור.

שליש חושבים שכן .   לחץ על הקישור לראיית התוצאות 

http://www.playbuzz.com/moshes12/8-10-2017-5-45-58-am?utm_campaign=ff&utm_medium=ff&pb_traffic_source=email&utm_source=email