נסיגה (זמנית?) בתוצר ובהשקעות

יום ג', 20 ביולי 2021
לפי נתוני הלמ"ס ההתפתחות השלילית של הרבעון הראשון של שנת 2021 הושפעה באופן ישיר ממשבר הקורונה (הסגר השלישי שהחל בסוף דצמבר 2020). בנוסף הירידה החדה ביבוא מכוניות הנוסעים (המיסים על היבוא הינם חלק מהתמ"ג) העצימה את הירידה בתמ"ג לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2020. 
 
 
הרבעון הראשון של שנת 2021 לעומת הרבעון הרביעי של שנת 2020 (שינוי מנוכה עונתיות בחישוב
שנתי ):
ירידה של 5.8% בתמ"ג 
ירידה של 1.8% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא
ירידה של 2.6% בתמ"ג העסקי במחירי בסיס, תמ"ג ללא מיסים נטו על מוצרים (במחירי שוק ירידה של 6.7%).
ירידה של 2.4% בהוצאה לצריכה פרטית (עלייה של 8.2% בצריכה הפרטית למעט מוצרים בני-קיימה)
ירידה של 13.8% בהשקעות בנכסים קבועים
ירידה של 23.0% בהוצאה לצריכה ציבורית
עלייה של 15.0% ביצוא הסחורות והשירותים
עלייה של 11.9% ביבוא הסחורות והשירותים
 
ובהשוואה לשנה קודמת:
הרבעון הראשון של שנת 2021 לעומת הרבעון הראשון של שנת 2020 (שינוי מנוכה עונתיות):
ירידה של 0.3% בתמ"ג 
ירידה של 0.6% בתמ"ג ללא מיסים נטו על היבוא
ירידה של 1.5% בתמ"ג העסקי במחירי בסיס, תמ"ג ללא מיסים נטו על מוצרים (במחירי שוק ירידה של 0.7%).
ירידה של 2.4% בהוצאה לצריכה פרטית (ירידה של 3.7% בצריכה הפרטית למעט מוצרים בני-קיימה)
עלייה של 2.7% בהשקעות בנכסים קבועים
עלייה של 5.7% בהוצאה לצריכה ציבורית
עלייה של 5.4% בייצוא הסחורות והשירותים
עלייה של 4.7% ביבוא הסחורות והשירותים