ירושלים - עלייה בפניות יזמים ובעלי עסקים מתחילת 2017

יום ד', 26 ביולי 2017

סיכום מחצית במט"י ירושלים

 

נתונים חיוביים למרכז לטיפוח יזמות בירושלים: מתחילת שנת 2017, פנו למט"י ירושלים 2,250 יזמים ובעלי עסקים לקבלת סיוע בפתיחת העסק והרחבתו, כך נמסר ממט"י ירושלים. מדובר בעלייה של 17% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

במסגרת פעילות מט"י ירושלים בששת החודשים הראשונים של השנה, נפתחו 76 תכניות הדרכה מגוונת ליזמים ולבעלי עסקים קיימים בכל רחבי העיר ולכלל האוכלוסיות כולל לצעירים ולוותיקים ירושלמים, לאוכלוסיה החרדית, לערביי מזרח העיר, לעולים חדשים ובשכונות העיר ירושלים. בנוסף, מתחילת 2017 הוכנו 155 תכניות עסקיות ובקשות אשראי בהיקף כולל של כ-38.7 מיליון ש"ח. בתקופה זו ניתנו מענקים ליזמים ולבעלי עסקים בהיקף כולל של כ-330,000 ש"ח.

 

מנכ"ל מט"י ירושלים, גולן טובי: "אנו שמחים כי מגמת הגידול בפניות למט"י ירושלים לסיוע בהקמה והרחבת עסקים קטנים ובינוניים בעיר, נמשכת, דבר המעיד על המשך התאוששות המגזר העסקי בירושלים שהחלה כבר במחצית שנת 2016.

במסגרת השירותים המוענקים על ידינו במט"י ירושלים, ניתן מגוון כלים חיוניים לעסקים קטנים ובינוניים, ואנו מזמינים את היזמים ואת בעלי העסקים לפנות אלינו להתייעצות בכל שאלה הנוגעת ליזמות, לסיוע לעסקים ולהרחבתם".