ירידה מתונה ביבוא כלי רכב

יום א', 9 בדצמבר 2018
יבוא כלי רכב
 
בחודש נובמבר 2018 הובאו לארץ 14,888 כלי רכב פרטיים, ירידה של 9.2% בהשוואה ליבוא בנובמבר 2017. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 767 כלי רכב בהשוואה ל- 709 כלי רכב בנובמבר 2017, עליה בשיעור של 8.2%. 
 
בתקופה ינואר – נובמבר 2018 יבוא כלי רכב נוסעים הסתכם ב- 242,416, עליה של 25.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. העלייה הגבוהה מוסברת ע"י יבוא נמוך בתחילת שנת 2017 עקב הקדמת היבוא לדצמבר 2016 וע"י יבוא גבוה של כלי רכב נוסעים לאורך שלושת החודשים הראשונים בשנת 2018.
 
נתוני המגמה מצביעים על ירידה מתונה ביבוא כלי רכב נוסעים. 
 
מוצרי חשמל ואלקטרוניקה
 
בחודש נובמבר 2018, בהשוואה לנובמבר 2017, נרשמה מגמה מעורבת ביבוא של מוצרי החשמל הלבנים. ביבוא מקררים ומייבשי כביסה נרשמה עליה של 41.9% ו-20.0% בהתאמה. יבוא מכונות כביסה ומדיחי כלים, לעומת זאת, ירד בשיעור של  15.0% ו- 14.2% בהתאמה. 
 
בסיכום ינואר – נובמבר 2018 בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, יבוא מקררים, מכונות כביסה ומדיחי כלים ירד בשיעור של 2.6%, 14.7% ו- 5.8% בהתאמה. יבוא מייבשי כביסה, לעומת זאת, עלה בשיעור של 45.5%.
 
בחודש נובמבר 2018, בהשוואה לנובמבר 2017, נרשמה עליה ביבוא טלוויזיות ו- DVD בשיעור של 38.9% ו- 5.0% בהתאמה. במצטבר בתקופה ינואר – נובמבר 2018 עלה יבוא טלויזיות ו- DVD בשיעור של 48.3% ו- 37.4% בהתאמה.
 
בחודש נובמבר 2018, נרשמה ירידה ביבוא סיגריות בשיעור של 4.3%. במצטבר בחודשים ינואר – נובמבר 2018, לעומת התקופה המקבילה ב-2017 ירד יבוא סיגריות ב- 0.9%. הירידה מוסברת ע"י מעבר לצריכת טבק לגלגול.
 
ערך יבוא טבק אחר שכולל טבק לעישון, טבק לנרגילות, טבק למקטרת, סיגרים ויחידות טבק לחימום עלה בחודש נובמבר 2018 בשיעור של 15.7%. בהכנסות ממס קניה על דלק בנובמבר  2018 לעומת נובמבר 2017 נרשמה עליה של 369.5% עקב יבוא גבוה של דלק. חלק מהגידול ביבוא דלק בא על חשבון צריכת דלק מקומי.
 
סה"כ ערך כלל היבוא בחודש נובמבר 2018 הסתכם בכ – 5.6 מיליארד $, עליה של 7.0% לעומת ערך היבוא בנובמבר 2017. נתוני מגמה מצביעים על יציבות בערך היבוא.