IBM ואינטל בשתפ פתרונות אוטומטיים לאבטחת נתונים בענן

יום ד', 22 במרץ 2017

 

IBM ואינטל ישתפו פעולה על מנת להציע לארגונים דרך פשוטה יותר לאבטחת מידע בענן. שיתוף הפעולה החדש משלב טכנולוגיות של אינטל ושל Hytrust על גבי הענן של  IBM, ומאפשר אוטומטיזציה נרחבת של משימות.

IBM היא ספק הענן הראשון המאפשר אוטומטיזציה של תהליכי פריסת היישומים ומערכות הענן, ושילוב הטכנולוגיה הזאת באופן המספק לארגונים רמה גבוהה של אבטחה, שמירה וציות להוראות חקיקה, והצפנה עד לרמת המיקרו-שבב.

 

דרישות אבטחת מידע וציות לתקנות הנוגעות לתחום הזה הן שניים מהשיקולים המרכזיים של ארגונים הניגשים ליישם סביבת ענן היברידי – במיוחד בתעשיות הנתונות לפיקוח רגולטורי הדוק כמו עולם השירותים הפיננסיים, הבריאות וגופי ממשל.

חברת הייעוץ Technology Business Research מדווחת כי 40% מהארגונים מצביעים על שיקולי אבטחה כעל הגורם החשוב ביותר בתהליך קבלת ההחלטות הנוגעות למעבר לסביבת ענן.

על מנת לסייע בהתמודדות עם אתגרים אלו, תכננו אנשי הענן של IBM שירות חדש, המשלב טכנולוגיות של אינטל ושל Hytrust, ומאפשר להתמודד עם איומי האבטחה המעכבים מעבר לסביבת ענן. 

הפתרון החדש של IBM נשען על שיתוף הפעולה ההדוק בינה ובין VMware, ופועל בסביבת תשתיות הענן של IBM על גבי VMware Cloud Foundation.

מערכת IBM Cloud Secure Virtualization החדשה מאפשרת לארגונים לנהל ניטור רצוף ודיווח בזמן אמת, על מנת לעמוד בהוראות רגולטוריות דוגמת PCI 3.0, HIPAA  ו- FISMA. המערכת מאפשרת להגדיר חציצה גיאוגרפית בין אזורים שונים של הענן, באופן המבטיח שליטה במיקום הנתונים – וניהול יעיל במיוחד של הגדרות תצורה, המצמצם את הסיכונים התפעוליים.