IBM תתרום לקהילה המדעית בתחום האקלים והסביבה משאבי מחשוב

יום ג', 11 ביולי 2017
IBM תתרום לקהילה המדעית בתחום שינויי האקלים והסביבה משאבי מחשוב בהיקף 200 מיליון דולר
 
במסגרת התמיכה יוכלו החוקרים להשתמש חינם במחשבי-על, באחסון ענן ובמאגר נתוני מזג אוויר של – IBM בכדי להתמודד עם שינוי האקלים ולמזער נזקים סביבתיים
 
מול האצת שינויי האקלים, מציעה IBM לקהילה המדעית העולמית משאבי מחשוב בהיקף נרחב במיוחד, שימוש בנתוני מזג אוויר ושירותי ענן, במטרה לסייע לחוקרים לבחון את השפעות שינויים אלה ולשקול אסטרטגיות למזעור השפעותיהן. IBM תתרום משאבים בשווי 200 מיליון דולר, בתחום המחשוב, לסיוע בניהולם של עד חמישה פרויקטים, בעלי פוטנציאל ההשפעה הגבוה ביותר. עם השלמתם, יוצגו תוצאות המחקרים האלה לציבור הרחב, ויועמדו לשימושו.
 
IBM מזמינה את חברי הקהילה המדעית העולמית להציע פרויקטים העשויים להפיק תועלת משימוש במערך המחשב השריגי הקהילתי העולמי – World Community Grid, המנוהל במסגרת תוכנית האחריות החברתית של החברה. משאבי המחשוב העומדים לשירות החוקרים נשענים על מיליוני מחשבים ומכשירים של 730,000 מתנדבים שנרשמו לתמיכה במחקר המדעי. המתנדבים האלה מורידים אפליקציה ייעודית למחשבים אישיים ולמכשירי אנדרואיד: בכל רגע בו המכשירים עליהם מותקנת התוכנה אינם מנצלים את כל עוצמת העיבוד הזאת – מופנה כושר העיבוד הנותר שלהם באופן אוטומטי לביצוע ניסויים וירטואליים, המאפשרים להאיץ משמעותית את תהליכי המחקר המדעי.
 
מדענים המגישים הצעות לניסויים בתחום שינויי האקלים יכולים גם לבקש ולקבל חינם משאבי אחסון בסביבת הענן של IBM, באופן המאפשר להם לעבוד ולהשתמש בנתונים בסביבה מאובטחת, נוחה לשימוש ובעלת כושר תגובה גבוה. בנוסף, מציעה IBM למדענים גישה ושימוש חופשי במידע היסטורי של מזג האוויר, נתונים עדכניים ותחזיות מטאורולוגיות סביב העולם, הנאספים ומנוהלים על ידי The Weather Company, שבבעלות IBM.
 
משאבי העיבוד והנתונים המוצעים על ידי IBM עשויים לאפשר מחקרים בשורת נושאים, דוגמת משבר המחסור במי שתיה; מעקב וחיזוי של דפוסי הגירה של בני אדם וחיות המושפעים משינויים במזג האוויר; ניתוח השפעות מזג האוויר על זיהום האוויר ומאמצים למניעתו; ניתוח ושיפור תנובה חקלאית באזורים החשופים לתנאי מזג אוויר קיצוניים, וכן הלאה.
 
בעבר, כבר אירח מערך המחשוב השריגי הקהילתי העולמי של IBM שורת פרוייקטים בתחומי הסביבה, שבוצעו על ידי מדענים מכל העולם. כך, למשל, זיהתה אוניברסיטת הרווארד 36,000 תרכובות מבוססות פחמן המציגות פוטנציאל להכפלת יעילות הפקת החשמל בתאים סולאריים, בהשוואה לחומרים המצויים כיום בשימוש.
 
לדברי עודד כהן, סגן נשיא  למחקר ב- IBM העולמית ומנהל מעבדת המחקר של IBM בחיפה, "IBM גאה לסייע למאמצי המלחמה הגלובלית בשינויי האקלים. The Weather Company שבבעלות IBM, מערכת IoT בעלת ביצועים יוצאי דופן בהיקף עולמי, מספקת בזמן אמת נתונים עדכניים ותחזיות מטאורולוגיות מדויקות. יכולות ניתוח הכמויות העצומות של המידע שהמערכת אוספת, מסייעות בידינו להבין את כדור הארץ לפרטי פרטים".
 
IBM מציגה היסטוריה ארוכה של פעילות בתחום הסביבה. בשבוע שעבר, הודיעה החברה כי הקדימה בארבע שנים את לוח הזמנים אליו התחייבה בצמצום טביעת הרגל הפחמנית שלה, במלחמה בשינויי האקלים. מוקדם יותר החודש, שבה IBM ואישרה את מחויבותה לתמיכה בהסכם פאריס בתחום האקלים, וחתמה על קריאה בינלאומית  (WeAreStillIn#) להמשך המלחמה הבינלאומית בשינויי האקלים.