משאל איך להגיב בסוריה

יום ב', 12 בפברואר 2018

תוצאות משאל SoftNews :

כיצד צריכה ישראל לנהוג נוכח המצב המתוח המתפתח בצפון?

 

תגובה מדודה - 44 אחוז מהמשיבים 

הבלגה - 33 אחוז 

תקיפה מונעת - 22 אחוז