כולם מתעוררים ומצהירים על מלחמת הסיבר

יום ג', 16 במאי 2017

האוצר מוסר בסיפוק:: בעקבות מתקפת סייבר שפגעה בימים האחרונים במספר רב של מדינות ברחבי העולם, קיים מנכ"ל משרד האוצר, שי באב"ד, הערכת מצב ראשונה מסוגה שתהווה פלטפורמהשתתכלל את המערכת הפיננסית בתקופת היערכות מוגברת זו. מטרת הערכת המצב הינה בניית תמונת מצב מקיפה למקבלי ההחלטות, חיזוק חוסן המערכת הפיננסית ומיסוד תרבות הערכות המצב. בתום הדיון מנכ"ל משרד האוצר הנחה את הגופים המשתתפים לקיים תרגיל סייבר המדמה תקיפה רב מערכתית בגופים מוסדיים ובגופים פיננסים, התרגיל יושלם עד סוף השנה. בתום התרגיל יובא למנכ"ל משרד האוצר דו"ח היערכות ותגובת השותפים תוך תחקיר התרגיל ולימוד יסודי של לקחיו.

 

בתחילת השנה וכחלק מיישום המלצות ועדת מור שהוגשו לוועדה בראשות מנכ"ל משרד האוצר שי באב"ד בשיתוף הרגולטורים במערכת הפיננסית, החליטה על הקמת המרכז לסייבר ולרציפות פיננסית. מרכז זה הוקם בשיתוף פעולה בין מערך סייבר חירום וביטחון במשרד האוצר, לבין הרשות הלאומית להגנת הסייבר, והוא מהווה מוקד לשיתוף מידע בינלאומי לשם הגנה על המערכת הפיננסית בישראל.

המרכז הפיננסי, הפועל כחלק אינטגרלי מהמרכז הלאומי להתמודדות עם אירועי סייבר, מקיים חילופי מידע ושיתופי פעולה טכנולוגיים ומחקריים עם קשת רחבה של ארגונים מובילים ברחבי העולם. חיבור זה לרשת גופים מסחריים וממשלתיים, חברות אבטחה ומודיעין סייבר לצד גופים מדינתיים מקבילים, מאפשר למרכז להנגיש למערכת הפיננסית הישראלית מידע איכותי ושירותים מתקדמים. גם בגל התקיפות נוכחי, בו נעשה שימוש בכופרה מסוגWannaCry סייעו שיתופי פעולה אלו לשיפור רמת המוכנות של הארגונים, כל זאת בכדי להבטיח את רציפות השירותים הפיננסיים לאזרחי מדינת ישראל.

תקיפת הסייבר שאירעה בימים האחרונים הינה עדות נוספת לסיכונים הרבים הקיימים במרחב הסייבר זאת לצד היתרונות הברורים הטמונים בו. אחת מדרכי ההתמודדות היעילות ביותר אל מול איומים אלו הינה פיתוח תרבות שיתוף מידע.

חשיבותה של תרבות מסוג זה באה לידי ביטוי גם במסגרת האירועים האחרונים במהלכם עמד המרכז הפיננסי בקשר ישיר, רציף ומידי עם כלל הגופים הכלכליים בארץ ובכללם הרגולטורים המגזריים, התאגידים הבנקאיים, חברות ביטוח ושוק ההון וכן הבורסה לניירות ערך. לאורכו של האירוע, הפיץ המרכז התרעות ממוקדות וכן המלצות קונקרטיות לפעילות הגנתית ומניעתית במטרה להעלות את חוסנו של המגזר הפיננסי במדינה.