תוכנית העבודה הממשלתית תיבחן בביצוע

יום א', 25 בפברואר 2018

תוכנית העבודה הממשלתית לשנת 2018 כוללת לא מעט הבטחות. אלא שניסיון העבר  מלמד שרבות מהן נשארות על הנייר בלבד.

בין היתר מתחיבת התוכנית "לסייע ולקדם את ענפי ההי-טק בישראל.

הספר נוגע לפעילות 26 משרדים, 15 יחידות סמך ושני תאגידים סטטוטוריים, ומפרט את המטרות והמדדים המרכזיים של כל משרד, ובהם מדדים כמותיים ומדדי תוצאה שמגדירים מהם השינויים המצופים. בסוף השנה יפורסמו מדדי הביצוע של כל משרד. ספר התוכניות מפורסם מדי שנה מאז 2011, אולם ב-2015 התווספה השוואה בין הביצוע והתכנון. הביצועים של 2017 יפורסמו בעוד כחודש.  

קידום שלטון החוק הוא מיעדיו של משרד המשפטים, ואחד המדדים הוא משך זמן הטיפול בתיקי שחיתות בפרקליטות המדינה. ב?2017 עמד המדד על 30 חודשים, והיעד ל?2018 הוא 12 חודשים, כלומר קיצור דרמטי של לוחות הזמנים. 30 חודשים הוא הזמן המיועד להליכים יזומים כסגירת עסקים ותביעות פינוי שננקטים על ידי הפרקליטות במסגרת המלחמה הכלכלית בארגוני פשיעה. 

עוד יעד הוא  שיפור השירות לאזרח והפחתת הרגולציה והבירוקרטיה. כך למשל מבקש משרד המשפטים לשפר את מדדי "דואינג ביזנס" (מדד בינלאומי של הבנק העולמי המדרג את רמת הרגולציה בסביבה העסקית). ב-2017 דורגה ישראל במקום ה-130 בעולם, מתוך 190 מדינות, בתחום רישום נכס. היעד ל-2018 הוא לעלות למקום 80.

 

יעד מעניין נוסף הוא להכפיל את מספר העיצומים המוטלים על חברות המפרות החוק מ-1,500 ל-3,000. חברה מפרת חוק מוכרזת על ידי רשם החברות במקרה שהיא לא ממלאת חובות עדכון ודיווח שבגינן יש להטיל עיצום כספי – 7,300 שקל על כל הפרה ועד 250 אלף שקל על הפרה נמשכת של אי הגשת דו"ח שנתי לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

 

בספר מוטמעת ביקורת מאת אהוד פראוור, ממלא מקום הנציב זה תשעה חודשים על  ראש הממשלה בנימין נתניהו. והביקורת היא על אי מינוי נציב שירות המדינה: "תוכנית עבודה זו נכתבה כאשר בראש הנציבות עומד זה תשעה חודשים ממלא מקום. היענות הנציבות להכנת תוכנית מאתגרת בעת הזאת היא אות כבוד למסירותו של הצוות שלה". המינוי הזמני של פראוור התחדש כבר שלוש פעמים, והפעם הרביעית כבר בדרך לנוכח הקשיים למנות מקורבת של נתניהו לתפקיד הרם והמצב הפוליטי הבלתי אפשר שאליו נקלע בימים האחרונים ראש הממשלה. 

.