פערים גדולים בהערכות כלכלני האוצר לגבי הצפי הכלכלי השנה

יום א', 31 בינואר 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

בעת כתיבת השורות הללו - לצער כולנו התחלואה הכללית אינה יורדת  ועמה גם רמת האבטלה יציבה במובן הרע של המילה, המדינה ללא תקציב מאושר כבר שנתיים והגרעון עולה ומטפס.

אבל  תחזית כלכלני משרד הואצר מציגה תמונה חיובית למדי לגבי השנה שלפנינו: (כדאי לגזור ולשמור).

תחזית האגף לשנת 2021 כוללת שני תרחישים, בהתאם להתפתחויות הבריאותיות.
בתרחיש המרכזי יצמח המשק בשיעור של 4.6 אחוז  בשנה זו. בתרחיש עם הסתברות נמוכה
יותר של החמרה בריאותית הצמיחה תסתכם ב-1.9 אחוז.
 
נתוני פתיחה מקרו כלכליים חיוביים ולצד המבנה הענפי של המשק הישראלי, הביאו לפגיעה מוגבלת בתוצר המקומי בהשוואה למדינות אחרות. כאשר לפי תחזית האגף, כלכלת ישראל צפויה להתכווץ ב-%3.3 בסיכום שנת 2020 ,
 
את הפגיעה המצומצמת בכלכלה הישראלית בשנת 2020 בהשוואה עולמית ניתן לתלות בין
היתר בפגיעה קלה בלבד ביצוא, שמהווה רכיב משמעותי בתוצר המקומי. מגזר הטכנולוגיה
בפרט חווה שגשוג למרות המשבר, שבא לידי ביטוי בין היתר בגידול ביצוא שירותי ההי-
טק ובהשקעות הזרות בתחום.
מנגד, השפעותיו השליליות של המשבר הורגשו ביתר שאת בשוק העבודה לצד התכווצות
הצריכה הפרטית, שנפגעו יותר ממקביליהם במדינות ה-OECD .
את המשבר הכלכלי שהתפתח בעקבות המגפה והתגובה שננקטה אפשר לאפיין באמצעות
שלושה סוגי זעזועים: זעזוע היצע, זעזוע ביקוש ושינויים מבניים. זעזוע היצע משקף בעיקר
את ההשלכות של המגבלות הבריאותיות וצפוי לחלוף ככול שהמגבלות יוסרו.
 
כלכלני האוצר מציינים כי מדינת ישראל הגיעה למשבר הקורונה במצב כלכלי טוב יחסית. שיעור האבטלה היה נמוך שיעור השתתפות בתעסוקה גבוה ויחס החוב תוצר בשנת 2019 עמד על 60 אחוז
אולם זאת לצד גירעון מבני גבוה יחסית. 
 
תחזית האגף לשנת 2021 כוללת מעבר למתווה של צמיחה כלכלית, תחת שני תרחישים. התרחיש
המרכזי מניח השתלטות על הנגיף במהלך המחצית הראשונה של 2021 ומגבלות בריאותיות מוקטנות
עם צמיחה בשיעור של 4.6 אחוזים (אשרי המאמין) ובמקרה של המשך המגפה והמגבלות על המשק - 1.9 אחוז בלבד.