שיפור בהכנסות וברווח של גילת

יום ה', 10 באוגוסט 2017

חברת גילת רשתות לוויין (נאסד"ק ובורסת ת"א: GILTמדווחת  על תוצאותיה הכספיות לרבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני, 2017.

דגשים עיקריים:

·      הכנסות הרבעון השני של 2017 הסתכמו ב-66.2 מיליון דולר בהשוואה ל-63.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 ו-67.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.

·      שיפור משמעותי ברווחיות לעומת הרבעון הקודם והרבעון המקביל אשתקד:

  • הרווח התפעולי על בסיס GAAPהשתפר משמעותית והסתכםב-1.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2017, בהשוואה לרווח תפעולי של 18 אלף דולר ברבעון הראשון של 2017 והפסד תפעולי של 2.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.
  • הרווח התפעולי על בסיס Non-GAAPגדל ל-4.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017, בהשוואה לרווח תפעולי של 2.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017, ורווח תפעולי של 0.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2016.
  • ברבעון השני של 2017 הציגה החברה רווח נקי על בסיס GAAPשל 2.1מיליון דולר או 4 סנט למניה בדילול מלא, בהשוואה להפסד נקי על בסיס GAAPשל 0.8 מיליון דולר או 1 סנט למניה בדילול מלא ברבעון הראשון של 2017, והפסד נקי של 3.7 מיליון דולר או 7 סנט למניה בדילול מלא ברבעון השני של 2016.