התמג הישראלי מול העולם

יום ה', 14 בדצמבר 2017

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

הגידול בתפוקה המקומית הגולמית במספר ארצות- תנודתיות בישראל 

 

התוצר המקומי הגולמי בישראל בסיכום שנת 2017 יעמוד ככל הנראה על גידול של כ-3 אחוזים. זאת לאחר נתונים של גידול של 0.9 אחוזים ברבעון הראשון של השנה, 2.5 אחוז ברבעון השני ו-4.1 אחוז ברבעון השלישי.

נוכח הגידול הבולט באוכלוסיה בישראל לעומת ארצות מערב אירופה נראה כי התוצר לנפש יגדל בשיעור נמוך יותר

חברת המחקר INDEX SPECTATOR מפרסמת נתוני השוואה ראשונים לסיכום 2017 כדלקמן:

 China: 6.8% India: 6.6% Pakistan:

5.7%.

 

 Indonesia: 5.1% Turkey: 5% Egypt: 4.1%

Canada: 2.9% US: 2.2% Germany: 2.2%

Russia: 1.8% France: 1.7% Italy: 1.5%

 Japan: 1.5% UK: 1.5% Brazil: 0.7%