חברות היי-טק ישראליות גייסו 3.9 מיליארד דולר ב-254 עסקאות

יום ד', 17 ביולי 2019

- סקרZAG - IVC  זיסמן אהרוני גייר ושות' 

ממצאים עיקריים:

  • חברות היי טק ישראליות גייסו 2.32 מיליארד דולר ב- 125 עסקאותהסכום הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2013
  • עשר עסקאות-ענק הסתכמו במשותף ב- 1.26 מיליארד דולר, מהווה 54% מסך ההון שגוייס ברבעון השני
  • הסכום שגוייס בעסקאות מגובות הון-סיכון מהווה 78% מסך ההון שגוייס ברבעון השני ב- 2019
  • חברות תוכנה גייסו 1.02 מיליארד דולר ב- 49 עסקאותהסכום הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2013

במהלך הרבעון השני של 2019, חברות היי-טק ישראליות גייסו 2.32 מיליארד דולר, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2013. הגידול בהיקף ההון שגוייס הואץ בזכות עשר עסקאות-ענק (הגדולות מ- 50 מיליון דולר, כל אחת) בסכום של 1.26 מיליארד דולר המהווה 54% מסך ההון הכולל שגוייס במהלך הרבעון השני של השנה. עסקאות-ענק אלו כוללות גם שני גיוסי הון יוצאי דופן: אלביט מערכות גייסה 186 מיליון דולר בסבב PIPE(Private Investment in Public Equity) ו- Cellebrite Mobileגייסה 110 מיליון דולר, לאחר רכישתה בידי תאגיד Sun Corp  היפני.

ההשקעה החציונית  ברבעון השני של 2019 הגיעה ל- 5.5 מיליון דולר, בהשוואה ל- 5 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 ו- 6 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

שלוש העסקאות הגדולות ברבעון השני הסתכמו ב-670 מיליון דולר:

חברת Lemonade  גייסה 300 מיליון דולר

חברת Monday  גייסה 250 מיליון דולר

חברת Sentinel Labs  גייסה 120 מיליון דולר

 

חברות היי-טק ישראליות גייסו 3.9 מיליארד דולר ב- 254 עסקאות במהלך המחצית הראשונה של 2019. בזמן שהסכום שגוייס קבע שיא חדש, מספר העסקאות היה גבוה רק במעט מ- 242 עסקאות במחצית הראשונה של 2018.

לפי ממצאי חברת המחקר IVC, 73 עסקאות מגובות הון-סיכון הסתכמו ב-1.81 מיליארד דולר, המהווים 78% מסך ההון שגוייס ברבעון השני של 2019 בהשוואה ל- 1.34 מיליארד דולר ב- 75 עסקאות ברבעון הראשון של 2019. 

במחצית הראשונה של השנה, 148 עסקאות מגובות הון-סיכון הסתכמו ב- 3.16 מיליארד דולר, סכום כמעט כפול בהשוואה ל- 142 עסקאות ו- 1.86 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2018.

גיוסי הון לפי סקטורים

ברבעון השני של השנה, חברות התוכנה בלטו בגיוס סך של 1.02 מיליארד דולר ב- 49 עסקאות, הסכום הרבעוני הגבוה ביותר מאז 2013. חברות מדעי החיים גייסו 263 מיליון דולר ב- 27 עסקאות, סכום ומספר עסקאות הגבוהים במעט מהממוצע הרבעוני מאז 2013.