גוברת תלות ישראל במימון זר להיטק

יום ד', 16 באוגוסט 2017

קברניטי המשק  מתגאים  בתואר - הלא מוכח - כי ישראל היא אומת סטראט-אפ.

אך מתברר כי גוברת התלות הכלכלית של ישראל בתאגידים זרים כמקור מימון למחקר ופיתוח.

על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2015 חצה לראשונה המימון מחו"ל את קו ה-50% מסך המימון למו"פ. 51.6% מסך המימון למחקר ופיתוח - או למעלה מ-26 מיליארד שקל - הוזרמו לישראל ב-2015 לבדה על-ידי גופים זרים והופנו ברובם למגזר העסקי. 

החשש הוא כי לגורמי מימון זרים יש אינטרנסים שיכולים להיות סותרים את אלה של המשק הישראלי הדואג לתעסוקה לישראלים בארצם  ולהרחבת המשק הישראלי.


מקור המימון השני בגודלו למו"פ אחרי הגופים הזרים היה המגזר העסקי שמימן 34.3% מכלל המו"פ האזרחי בישראל, מעט פחות משנת 2014 (35%).

חלקו של המגזר הממשלתי במימון, בעיקר באמצעות העברות למוסדות להשכלה גבוהה ובמימון עצמי, ירד ל-12.8% מההוצאה, לעומת 13.6% בשנת 2014. המוסדות להשכלה גבוהה מימנו 0.4% מסך ההוצאה, לעומת 0.2% בשנת 2014 והמלכ"רים הפרטיים מימנו 0.9% מסך ההוצאה למו"פ, מעט פחות משנת 2014 (1%).