נתוני האבטלה - הפעם תור הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

יום ה', 27 באוגוסט 2020
כידוע, גופים מזינים אותנו בנתונים שונים ואף סותרים לגבי שעור האבטלה במשק.
 
ועתה - הלמ"ס מפרסמת חישוב חדש - שמגדיל את שיעור האבטלה במשק
עפ"י חישובי המובטלים החדשים יש כיום 513 אלף מובטלים. בין השאר נכללים אנשים שנפלטו משוק העבודה לפני הקורונה והיו רוצים לחזור לעבוד אבל אינם יכולים בגלל מצב המשק. ועדיין יש פער גדול בין נתוני הלמ"ס לבין נתוני הביטוח הלאומי - כ-600 אלף מובטלים, ושירות התעסוקה - 850 אלף מובטלים
 
הלשכה המרכזי לסטטיסטיקה מפרסמת לראשונה חישוב חדש של נתוני אבטלה הכולל גם אנשים שנפלטו משוק העבודה לפני גל הקורונה ומעוניינים לעבוד. החישוב הזה מגדיל את מספר המובטלים המקסימלי על פי הלמ"ס מ-497 אלף ל-513 אלף. מדובר בשיעור מובטלים של 12.3%.
 
כנראה התוספת מיועדת להתמודד עם הביקורת על כך שהלמ"ס אינה מצליחה לאתר בסקרים שלה חלק גדול מהמובטלים. כתוצאה מכך ללמ"ס יש עכשיו 4 חישובי מובטלים, אבל הפערים בינה לבין נתוני הביטוח הלאומי ושירות התעסוקה עדיין גדולים.
 
הביקורת על נתוני הלמ"ס  אומרת כי  היא לא מכירה במושג חופשה ללא תשלום ומודדת את היקף הנמצאים בחל"ת באמצעים עקיפים ולא בהכרח מדויקים.
 
עוד בעיה היא שמי שאינו מחפש עבודה נחשב מבחינתה מחוץ לשוק העבודה ולא מובטל. אבל בתקופת הקורונה רבים מהמובטלים אינם מחפשים עבודה כי אין הם רואים טעם בכך. 
 
הלמ"ס מדווחת גם שהשיעור הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה בענפים: אמנות, בידור ופנאי (34%), שירותי אירוח ואוכל (24%), שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות (19%) ושירותי ניהול ותמיכה (17%).
 
מנתוני הלמ"ס עולה גם תופעה מדאיגה של התרחבות העבודה החלקית ביולי. מספרם של המועסקים שעבדו בהיקף מלא (35 שעות ויותר) ירד ביולי ב-5% לעומת החודש הקודם (ירידה של כ-131 אלף מועסקים). 213 אלף איש שהם כ-5% מהמועסקים נעדרו זמנית מהעבודה בגלל סיבות הקשורות בקורונה.