נסיגה ביצוא שירותים

יום ב', 24 ביולי 2017
נתוני הלמ"ס לסיכום חודש מאי: 
 
* סך יצוא השירותים (ללא חברות הזנק) ירד ב-0.5% ביחס לחודש הקודם והסתכם ב-3.5 מיליארד דולר.
יצוא שירותים עסקיים אחרים (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-0.8% ביחס לחודש הקודם. 
מתוך יצוא השירותים העסקיים האחרים, יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) ירד ב-0.7% ביחס לחודש הקודם. 
ההכנסות מתיירות ירדו ב-0.5% ביחס לחודש הקודם. 
יצוא שירותי תחבורה אחרים  עלה ב-3.5% ביחס לחודש הקודם.
 
יצוא השירותים בחודש מאי 2017 (לא כולל חברות הזנק), לאחר ניכוי השפעת העונתיות, הסתכם ב-3.5 מיליארד דולר, נמוך ב-0.5% מיצוא השירותים בחודש הקודם. 
יצוא השירותים הנובע מחברות הזנק(*) הסתכם בחודש מאי 2017 ב-115 מיליון דולר.
                                
(*) מכירות של חברות הזנק (START UP) ישראליות לתושבי חו"ל, נרשמות כיצוא שירותים במאזן התשלומים אם המכירה כוללת העברה של נכסים לא מוחשיים לחו"ל.
 
יצוא השירותים העסקיים האחרים (לא כולל חברות הזנק) ירד בחודש מאי 2017 ב-0.8% לאחר עליה של 3.4% באפריל 2017.
יצוא שירותים עסקיים מהווה כשני שלישים מסך יצוא השירותים והוא כולל: שירותי תכנה ומחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי תקשורת, שירותי הנדסה ושירותי טכנאים, פרסום, תמלוגים, בינוי, מסחר ועוד. 
 
יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (לא כולל חברות הזנק) ירד בחודש מאי 2017 ב-0.7% לעומת חודש אפריל 2017 והסתכם ב-1.8 מיליארד דולר.
יצוא שירותים של ענפי ההיי-טק (ללא חברות הזנק) בחודש מאי מהווה כ-67% מתוך סך יצוא השירותים העסקיים האחרים (לא כולל חברות הזנק), והוא כולל את ענפי הכלכלה הבאים: ייצור מוצרי נפט מזוקק, כימיקלים ומוצריהם, ותרופות כולל תרופות הומאופטיות, ייצור מחשבים, מכשור אלקטרוני ואופטי, ייצור כלי רכב מנועיים ונגררים, וכלי תחבורה והובלה אחרים, שירותי תקשורת,  שירותי תכנות וייעוץ בתחום המחשבים, מחקר ופיתוח.