דרישה שהמדינה תפוצה על ידי מבצעי אקזיט

יום ב', 4 בספטמבר 2017

תוצאות

משאל SOFTNEWS:

מי צריך להנות  ממכירת השליטה לגורמי חוץ?

ובאיזו דרך.

לחצו על הקישור וענו וראו מיידית התוצאה 

http://www.playbuzz.com/moshes12/8-29-2017-8-02-13-am?utm_source=email&utm_medium=ff&utm_campaign=ff

התוצאות:

ראוי שהמדינה תהנה מתמלוגים והחזרים על השקעותיה השונות בטיפוח הידע של בעלי האקזיט -

63 אחוז מהמשיבים 

יש להסתפק רק בגביית המסים הרגילים על הכנסה - 25 אחוז מהמשיבים 

ליתר אין דעה בנושא זה.