ירידה במספר המשרות הפנויות

יום ב', 20 בינואר 2020
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת סיכומים שנתיים לגבי המשרות הפנויות במשק:
 

סיכום שנת 2019 בהשוואה לשנת 2018

חלה ירידה בשיעור המשרות הפנויות בהשוואה לשנת 2018 (3.48% בשנת 2019 לעומת 3.70%)

חלה ירידה בשיעור המשרות הפנויות בכל ענפי הכלכלה למעט ענף שירותי מידע ותקשורת

בענפי הבינוי וענפי האירוח והאוכל חלה ירידה משמעותית בביקוש לעובדים

אומדן שיעור המשרות הפנויות לפי מחוז מראה על ירידה משמעותית בביקוש לעובדים במחוז הדרום והצפון לעומת עליה בביקוש לעובדים במחוז תל אביב וירושלים

חלה עלייה של 17% במספר המשרות הפנויות של מהנדסים בהשוואה לשנת 2018

חלה ירידה של 23% במספר המשרות הפנויות של מאבטחים בהשוואה לשנת 2018

שיעור המשרות הפנויות לפי ענפים