אלקטרה נגד וואווי ולהיפך

יום ג', 13 במרץ 2018
אלקטרה מוצרי צריכהתובעת את יצרנית מכשירי הסלולר הסינית וואווי על הפרת הסכם ההפצה ביניהם ב-80 מיליון שקל - כך דיווחה אלקטרה הערב (ב').
 
לפי דיווח של אלקטרה מהחודש שעבר עלה כי התגלעו מחלוקות בינה לבין יצרנית מכשירי הסלולר הסינית וואווי. וואווי טענה כי אלקטרה לא עמדה ביעדי הרכש המינימליים לשנת 2017 אליהם התחייבה, ולכן ההסכם לשנת 2018 בטל.
 
בשבועות האחרונים ניהלו הצדדים משא ומתן שבמהלכו נציגי וואווי הגיעו לארץ במיוחד על מנת לדון במחלוקת שהתגלעה בין הצדדים. אולם כעת עולה כי המשא ומתן הגיע לידי מבוי סתום שבגינו החליטה אלקטרה להגיש תביעה כספית נגד וואווי. "עילות התביעה העיקריות של החברה כנגד היצרן כוללות הפרה יסודית של הסכם שיתוף הפעולה וההפצה בין החברה לבין היצרן; ניהול מו"מ וקיום הסכם בחוסר תום לב ובניגוד לדרך המקובלת; תרמית ומצג שווא; עשיית עושר ולא במשפט; הפרת חובת נאמנות והפרת חובות סודיות", נכתב בהודעה מטעם אלקטרה.
 
עוד עולה, כי אלקטרה הגישה בקשה לצו מניעה זמני שיאסור על וואווי לעשות שימוש במידע שהועבר אליה או שאליו נחשפה כחלק מההתקשרות בין החברות. בדיווח הקודם ציינה אלקטרה כי בדוחותיה הכספיים לסיכום 2017 תבצע הפחתה בגין נכסים בלתי מוחשיים המיוחסים לפעילות ההפצה של מוצרי וואווי, אשר בניכוי ההתחייבות המותנית כלפי המוכרים תעמוד על סך 25 מיליון שקל. 
 
שתי החברות התקשרו בהסכם שיתוף פעולה והפצה בלעדי של טלפונים ניידים, טאבלטים ואביזרים נלווים מתוצרתה של וואווי בישראל וברשות הפלסטינית לתקופה של 5 שנים בין השנים 2017 ל-2022. מהבקשה לצו מניעה, עולה כי יעד המכירות שלו התחייבה אלקטרה מול וואווי עומד על 60 מיליון דולר וכי עד סוף 2017 השקיעה אלקטרה 139 מיליון שקל בפעילות ההפצה של וואווי. אלקטרה ציפתה לרווח גולמי של 8% מהפצת וואווי, אך לטענתה הפעילות הסבה לה הפסדים.
 
בכתב התביעה טוענת אלקטרה כי וואווי "הוליכה אותה שולל לאורך כל הדרך והציגה בפניה מצגים מטעים, על מנת שייאותו לספק לה, כחלק מההתקשרות ומתוך אמון שרחשו בה, מידע מקצועי וסודי ביחס להפצת מוצרי וואווי בישראל. כיום וואווי מנסה לעשות שימוש פסול במידע הסודי שהשיגה המבקשת (אלקטרה מוצרי צריכה) באמצעות מצגי שווא מניפולטיביים, תכסיסים ותחבולות, וזאת על מנת להשתלט בעצמה, או באמצעות אחרים, על פעילות ההפצה בישראל תוך שהיא מתכחשת לתניית הבלעדיות ולהסכם הקיים בין הצדדים".
 
בינואר 2017 רכשה אלקטרה את פעילות אלפא טלקום, שהייתה בעלת הזכות הבלעדית בישראל להפצת מכשירי הסלולר והאלקטרוניקה של וואווי, וזאת לפי הסכם שנחתם ב-2014. אלקטרה הסכימה לרכישה רק לאחר שבדצמבר 2016 הגיעה אלקטרה להסכם חדש עם וואווי לגבי התנאים המסחריים שבהם יתבצע הסכם שיתוף הפעולה וההפצה בישראל. אלקטרה נטלה על עצמה את חובותיה של אלפא, פרעה אותם, ונכנסה להסכם שיתוף פעולה חדש לתקופה של חמש שנים, כאמור. לטענת אלקטרה, וואווי מתכחשת להסכם, "ולא עמדה בהתחייבות הבסיסית להעמיד מנגנונים הכרחיים לשמירה על מחיר תחרותי, כגון הגנה על מחיר הרכישה של אלקטרה, הגנת מלאי, השקעות בפרסום ובשיווק, הבטחת רווח גולמי מינימלי לאלקטרה, וכיוצא בזה, התחייבויות מהותיות שהופרו".