עושים טוב

יום ד', 20 בספטמבר 2017

לשנה  החדשה-הטובה

מתמטיקה פשוטה:

2get and 2give

Create many problems

So, just double it

4get and 4give

Solve many problems

משה שלו