מאזני הנטו בשירותים על ההווה ועל הפעילות הכלכלית בחודש יולי הם חיוביים.

יום א', 12 בספטמבר 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

בסקר מגמות בעסקים נשאלים מנהלי החברות על החודש הקודם (יולי), על מצבם הכלכלי בהווה - אוגוסט
ועל ציפיותיהם לחודש הבא.
ממצאים עיקריים
= במאזן הכולל המורכב משאלות על חודש יולי לעומת יוני נצפתה ירידה בהשוואה לחודש הקודם.
= מאזן הנטו על מצבה הנוכחי של החברה באוגוסט בענף המלונאות עלה ולראשונה מאז פברואר 2020 נמצא בתחום החיובי.
= ציפיות המלונאים ללינות ישראלים ולהיקף התעסוקה לחודש ספטמבר הן חיוביות.
= מאזני הנטו בשירותים על ההווה  ועל הפעילות הכלכלית בחודש יולי הם חיוביים.