כך רואים בעולם את ה"הישגים" בבריחות מבתי הסוהר

יום ה', 9 בספטמבר 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

כך רואים בעולם את ה"הישגים" בבריחות מבתי הסוהר.

מסתבר כי המחדל המחייב שינויים רבים - הוא לא רק אצלנו
"בלי מנהפך תפיסתי, אירגוני, מינהלי וכפייתי  שום דבר לא ישתנה"

"הסברי" מפקדת שירות בתי הסוהר הישראלי: "הרימו פלטה ויצאו" מתקבלים

ככל הנראה על דעת סוהרים בכל העולם...