המשק היצרני ממשיך במגמת התכווצות

יום ג', 18 באוגוסט 2020

 

מדד יולי 2020  PMI INDEX JULY

 

 

מדד מנהלי הרכש בישראל ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה התמתנות נוספת בעוצמת ההתכווצות, כל זאת באופן ברור בעקבות הגל השני של נגיף הקורונה והשפעותיו על המשק היצרני והמשק הכלכלי בכלל. הערך שנמדד החודש עומד על 49.8% לעומת ערך של 45.0% שנמדד בחודש הקודם (סדרתנתוניםמנוכהעונתיות), עליה של 4.8% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. עקב הנתונים החריגים של החודשיים האחרונים בחלק מהרכיבים לא ניתן ולא חושב קו המגמה. החודש גם רוב  המרכיבים החשובים והמרכזיים של המדד נמצאים בהתכווצות כולל רכיב המחירים ששב להתכווצות לאחר שהיה של חודש אחד בלבד בהתרחבות. מנגד רכיב תפוקות הייצור ממשיך להימצא בהתרחבות.

 

להלן ריכוז נתוני המדד לחודש יולי 2020  והשוואה לנתוני החודש הקודם:

 

 

מדד

חודש

יולי

מדד

חודש

יוני

 

שינוי

 

מגמה

מס' חודשים במגמה

מדד הכללי

49.8

45.0

4.8

התכווצות

6

קו מגמה

 

 

 

התכווצות

 

ביקושים מקומיים

48.0

44.5

3.5

התכווצות

6

ביקושים לייצוא

48.6

38.6

10.0

התכווצות

8

תפוקות ייצור

59.9

56.0

3.9

התרחבות

2

תעסוקה

41.7

43.6

1.9-

התכווצות

6

מחירי חומרי גלם

49.7

60.0

10.3-

התכווצות

1

מלאי מוצר מוגמר

55.2

54.1

1.1

התרחבות

4

מלאי חומרי גלם

42.5

50.1

7.6-

התכווצות

1

כמות הרכישות למלאי

47.1

43.7

3.4

התכווצות

8

זמני אספקה יבוא

35.8

35.1

0.7

התכווצות

13

זמני אספקה מקומי

42.8

36.8

6.0

התכווצות

7

 

תפוקות הייצורPRODUCTION                                                                          

רכיב תפוקות הייצור ממשיך זה החודש השני ברציפות להימצא בהתרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד החודש עומד על 59.9% לעומת ערך של 56.0% אשר נמדד בחודש הקודם, עליה נוספת והפעם של 3.9% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים ולהתייעלות.

    הזמנות חדשות לקוחות בארץ    NEW LOCAL ORDERS                                           

רכיב ההזמנות המקומיות ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.0% לעומת ערך של 44.5% שנמדד בחודש הקודם, עליה נוספת של 3.5% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לעונתיות.

   רכישות למלאי         QUANTITY OF PURCHASES                                                       

רכיב כמות הרכישות למלאי ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 47.1% לעומת ערך של 43.7% שנמדד בחודש שעבר, עליה של 3.4% לעומת החודש הקודם. המשיבים לסקר  מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה  לעונתיות.

מחירים                                                                                            PRICES               

ברכיב המחירים של חומרי הגלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המבדיל בין התכווצות להתרחבות וחזר להתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 49.7% לעומת ערך של 60.0% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 10.3% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשמעות של רכיב המחירים הנמצא בהתכווצות הינו כי נצפתה הוזלה במחירי חומרי הגלם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון ברכיב זה ואת המעבר להתכווצות לעליה במחירי חומרי הגלםולשינויים ברמות הביקושים.

  רכישות בארץ -זמני הספקה     LOCAL DELIVERY TIMES                                        

רכיב זמני האספקה בשוק המקומי ממשיך זה החודש השביעי ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה ברכיב זה התמתנות משמעותית בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 42.8% לעומת ערך של 36.8% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 6.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.

 יבוא חומרי גלם – זמני הספקה        IMPORTS DELIVERY TIMES                          

רכיב זמני האספקה מחו"ל ממשיך זה החודש השלשה עשר ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש נצפתה גם ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות.  הערך שנמדד החודש עומד על 35.8% לעומת ערך של 35.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה קלה של 0.7% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.

 חומרי גלםרמות מלאי           STOCKS OF RAW MATERIALS                                     

ברכיב רמות המלאי של חומרי גלם חל החודש שוב שינוי כיוון ולאחר חודש אחד בלבד בהתרחבות שב רכיב זה וחצה את קו 50% המבדיל בין התכווצות להתרחבות ועבר להתכווצות. הערך שנמדד ברכיב זה עומד החודש על 42.5% לעומת ערך של 50.1% שנמדד בחודש הקודם, ירידה דרסטית של 7.6% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את שינוי הכיוון והמעבר להתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים ולעונתיות.

   מלאי מוצר מוגמר            STOCKS OF FINISHED GOODS                                           

רכיב מלאי מוצר מוגמר ממשיך זה החודש הרביעי ברציפות להימצא במגמת התרחבות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה נוספת בעוצמה של ההתרחבות. הערך שנמדד ברכיב זה החודש עומד על 55.2% לעומת ערך של 54.1% שנמדד בחודש הקודם, עליה של 1.1% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתרחבות ברכיב זה לרמת הביקושים  ולעונתיות.  

רמת התעסוקה                                                                      EMPLOYMENT

רכיב התעסוקה ממשיך זה החודש השישי ברציפות להימצא במגמת התכווצות והחודש אף נצפתה התעצמות קלה בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 41.7% לעומת ערך של 43.6% שנמדד בחודש הקודם, ירידה של 1.9% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם.מתוך ניתוח התשובות לסקר ניתן ללמוד כי המשיבים לסקר מייחסים את המשך התכווצות ברכיב זה למצב הכללי והכלכלי של המשק.

   הזמנות חדשות לקוחות בעולם                NEW EXPORT ORDERS                                     

רכיב הביקושים ליצוא ממשיך זה החודש השמיני ברציפות להימצא במגמת התכווצות אם כי החודש  נצפתה ברכיב זה התמתנות נוספת בעוצמה של ההתכווצות. הערך שנמדד החודש עומד על 48.6% לעומת ערך של 38.6% שנמדד בחודש הקודם, עליה דרסטית של 10.0% לעומת הערך שנמדד בחודש הקודם. המשיבים לסקר מייחסים את המשך ההתכווצות ברכיב זה לרמת הביקושים מחו"ל ולמצב הכללי של המשק.