האקורדיון -התוצר המקומי הגולמי עלה ב-37.9% בחישוב שנתי

יום ג', 17 בנובמבר 2020

 

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה - בסיכום הרבעון השלישי של השנה - 
התוצר המקומי הגולמי עלה ב-37.9% בחישוב שנתי 
 
העליה  החדה בתוצר המקומי הגולמי ברבעון השלישי של 2020 באה בעקבות ההתכווצות המשמעותית במשק ברבעון השני של השנה.
השינויים בתוצר  המקומי הגולמי בשלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020  הושפעו  ממשבר הקורונה ונקיטת הצעדים של הממשלה לבלימת התפשטות הנגיף.
 
ברבעון השני של שנת 2020 - בחודש אפריל נמשכו ההגבלות על מספר העובדים במקומות העבודה, סגירת מוסדות החינוך וכל  מקומות הבילוי והפנאי.
 
בחודש מאי החלו במתן הקלות ובעקבות זו חלה חזרה חלקית לשגרה בכפוף לעמידה בתנאי "התו הסגול" בנוסף לאורך כל התקופה נמשכה מדיניות של הגבלת כניסות ויציאות של תיירים מהמדינה.
במחצית הראשונה של השנה - כתוצאה מהסגרים וההגבלות על הפיעילות המשקית התוצר המקומי הגולמי ירד בצורה חריגה.
ברבעון השלישי של שנת 2020- במהלך רוב הרבעון שיגרת הפעילות הייתה דומה לזו של המחצית השנייה של הרבעון השני. ב 18.9 , ערב ראש השנה,  נכנס לתוקפו הסגר השני שכלל סגירת מקומות העבודה למעט מקומות העבודה החיוניים. 
 
עתה מסתבר כי השפעת המגבלות שהוטלו בשל משבר הקרנה הייתה גדולה בצורה משמעותית  ברבעון השני מאשר ברבעון השלישי ומכאן ההתאוששות של המשק ברבעון השלישי יחסית לרבעון הקודם.
מסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2020 לעומת שלושת הרבעונים הראשונים של שנת 2019 ניתן לראות את ההשפעה המצטברת של משבר הקורונה.