ירידה ביבוא כלי רכב ובייצור דלק בגלל הקורונה

יום ג', 8 בספטמבר 2020

נתוני רשות המסים מצביעים על המגמות במשק ובביקושים  בימי משבר הקורונה

יבוא כלי רכב

• בחודש אוגוסט 2020 נרשם יבוא כלי רכב (פרטיים) בהיקף של 18,225 לעומת 15,836  כלי רכב באוגוסט 2019. העליה בשיעור של 15.1% מוסברת ע"י יבוא כלי רכב נמוך באוגוסט 2019 עקב הקדמת היבוא במרץ 2019 ערב עדכון נוסחת מיסוי ירוק שתחולתה מ-1.4.2019. בהשוואה ליבוא ממוצע בחודש רגיל, זוהי כמות נמוכה של כלי רכב פרטיים. עם זאת, כמות זו גבוהה לעומת יולי 2020 ונמצאת במגמת עליה. יבוא רכב מסחרי הסתכם ב – 645 כלי רכב לעומת 730 כלי רכב באוגוסט 2019, ירידה של 11.6%. 

• בחודשים ינואר-אוגוסט 2020 הסתכם יבוא כלי רכב נוסעים ב- 120,548 לעומת 180,409 בתקופה מקבילה אשתקד, ירידה של 33.2%. יבוא כלי רכב מסחרי ירד ב- 27.9% בתקופה זו והגיע להיקף של – 4,718. הירידה הגבוהה מוסברת בעיקר ע"י הקדמה של יבוא כלי רכב בחודש דצמבר 2019 ערב עדכון מס הקניה על כלי רכב היברידי וע"י צמצום הפעילות במשק החל מאמצע מרץ 2020.

• נתוני המגמה מצביעים על תחילת התאוששות ביבוא כלי רכב נוסעים.

מוצרי חשמל ואלקטרוניקה

• בחודש אוגוסט 2020, בהשוואה לאוגוסט 2019, עלה יבוא  של מוצרי החשמל הלבנים, פרט ליבוא מדיחי כלים.  יבוא מקררים, מכונות כביסה ומייבשי כביסה עלה ב- 39%, 22.1% ו- 12.4% בהתאמה. יבוא מדיחי כלים ירד, לעומת זאת, ב- 24.6%.

• במצטבר בחודשים ינואר-אוגוסט 2020 נרשמה מגמה מעורבת. יבוא מקררים ומכונות כביסה ירד בשיעור של 5.0% ו- 6.0% בהתאמה. יבוא מייבשי כביסה ומדיחי כלים עלה בשיעור של 5.4% ו- 19.5% בהתאמה.

• יבוא טלוויזיות בחודש אוגוסט 2020 עלה בשיעור גבוה של 86.8%. בנתוני יבוא מצטברים לחודשים ינואר-אוגוסט 2020 לעומת ינואר-אוגוסט 2019 נרשמה עליה  מתונה יותר של 5.1%.

• יבוא סיגריות ממשיך לעלות. בחודש אוגוסט 2020 נרשמה עליה של ב- 22.3% לעומת אוגוסט אשתקד. ערך יבוא סיגריות עלה אף הוא בשיעור משמעותי ולכן נרשמה עליה של 22.1% בהכנסות ממס קנייה יבוא סיגריות. מתחילת השנה נרשמה עליה של 15.5% בכמות יבוא סיגריות לעומת התקופה מקבילה 2019. העליה מוסברת בחלקה ע"י גידול ברכישת סיגריות בארץ כחלופה לרכישות בדיוטי פרי ובחו"ל.

• סה"כ ערך כלל היבוא בחודש אוגוסט 2020 הסתכם בכ – 5.5 מיליארד $  - ירידה של 7.0% לעומת ערך היבוא באוגוסט 2019. הירידה מתונה יותר מאשר בחודשים קודמים מצביעה על התאוששות הדרגתית ביבוא.

• נתוני מגמה מצביעים על התייצבות מסוימת ביבוא.

• נתונים על ייצור מקומי של דלקים מוצגים עד חודש יולי 2020 הואיל וחברות הדלק נדרשות בדווח חודש לאחר סיום החודש המדווח, ייצור בנזין וסולר נמצא בירידה בחודש יולי בשיעור של 9.1% ו- 12.0% בהתאמה. גם במצטבר בייצור דלק נרשמה ירידה של 15.1% ו- 12.1% בהתאמה. הירידה נובעת מצמצום הפעילות של המשק החל מחודש מרץ וטרם חזרתו המלאה לשגרה.