מס"ב: פחות מקבלי שכר לעומת אשתקד

יום ה', 17 בדצמבר 2020

מקבלי המשכורות בחודש נובמבר

בהשוואה ליציאה מהסגר הראשון כמות מקבלי המשכורות במשק עדיין נמוכה בכ-50 אלף איש – במשכורת נובמבר העבירה מס”ב משכורות ל-3.32 מיליון ישראלים לעומת 3.37 מיליון שקיבלו שכר בגין חודש יוני שהיה חודש העבודה הראשון שאחרי הסגר הראשון והסרת חלק גדול מהמגבלות על המשק.

מנתוני העברת “משכורות הנטו” בגין חודש נובמבר עולה כי כמות מקבלי המשכורות עדיין נמוכה ביותר מ-330 אלף איש לעומת הכמות שקיבלה שכר בגין חודש מרץ השנה, לפני תחילת משבר הקורונה והשפעותיו על המשק הישראלי.

צוין, כי השכר הממוצע ממשיך לרדת ומאז חודש ייוני הוא נשחק בשיעור של 4 אחוזים והוא עומד עתה על  7154 שקל ברוטו לחודש