הרשות לחדשנות - ערוץ לסיוע מהיר במענקים למחקר ופיתוח

יום ב', 13 ביולי 2020

כמענה למשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת הקורונה, רשות החדשנות ומשרד האוצר יוצאים בערוץ הגשה מהיר לתמיכה במענקי מחקר ופיתוח של פרוייקטים טכנולוגיים.

ערוץ זה פועל תחת מסלול קרן המו"פ (הבהרה: הוא אינו מסלול בפני עצמו) ומיועד לחברות טכנולוגיות חדשניות שנקלעו למשבר, עם סיכויי הצלחה גבוהים בטווח הארוך, אך בעלות  Runwayקצר.

הערוץ מאפשר מנגנון הגשה מהיר של תכניות מחקר ופיתוח, באמצעות בדיקה ומתן תשובות תוך ארבעה שבועות.

מועד ההגשה האחרון הינו עד יום 15 בספטמבר 2020.

 

מטרת המסלול  היא לסייע לחברות טכנולוגיות חדשניות לצלוח את המשבר הכלכלי שנוצר כתוצאה ממגפת נגיף הקורונה באמצעות מענק לתכניות מו"פ.

 

למי מיועד המסלול? 

הערוץ פונה לחברות טכנולוגיות חדשניות בתחילת שלבי צמיחה מוקדמים או בשלב המו"פ של פיתוח מוצר אחד או יותר:

 • אשר צברו נכסים מהותיים כמו קניין רוחני, גיוסים או שווי

 • הינם בעלי סיכוי טוב לצלוח את המשבר הכלכלי, אך נוצרו להם קשיי נזילות.

 • הינם בעלי יכולת/איתנות פיננסית מוגבלת לתקופה של לא יותר מ-12 חודשים ממועד הגשת הבקשה (runway קצר).

מה מקבלים? 

 • מנגנון בדיקה ותהליך קבלת החלטות מהירים.

 • ניתן להגיש בקשות לתמיכה בתכניות מו"פ בתקציב מצרפי של עד 15 מיליון ?.

 • שיעור מקדמה של עד 50% מגובה המענק המאושר לחברות שהציגו את מלוא המימון המשלים למענק שאושר על ידי הוועדה.

 • תמיכה כספית בשיעור של 50%-20% מהוצאות המו"פ המאושרות.

 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

 • חברות הפועלות באזור עוטף עזה זכאיות לתוספת תמיכה של 25%.

מדוע כדאי? 

 • בדיקה וקבלת תשובה מהירה מהוועדה.

 • קבלת שיעור מקדמה גבוה לחברות שיציגו את מלוא המימון המשלים.

 • חברות שיש להן מוצר אחד או יותר יכולים להגיש תכניות המו"פ בחברה, בין אם זו בקשה לתוכנית מו"פ אחת או מספר בקשות ( כל אחת לתוכנית מו"פ אחרת).

 • הערוץ מאפשר עיסוק במו"פ בעל סיכוני פיתוח, המיועד לפיתוח מוצרים עתידיים וטכנולוגיות חדשניות המקנים לחברה יתרון תחרותי משמעותי ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, המביא לצמיחה כלכלית במשק הישראלי.

 •  הטבות כספיות בהיקפים משמעותיים. המסלול מציע השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליך הפיתוח, ללא תלות ברווחים או בהצלחות עתידיות.

 • חברה נתמכת תחזיר לרשות החדשנות את המימון שקיבלה על ידי תשלום תמלוגים ממכירות, רק אם המיזם הצליח להגיע לשלב המסחור.

 • תמיכה שהיא תו איכות שלרשות החדשנות, ניתנת רק לאחר הערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה ומקלה עליהן לגייס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול 

 • החברות הבאות רשאיות להגיש בקשה:

  • חברות שיש ברשותן מאזני בוחן ו/או תזרים מזומנים, לרבות הוצאות שכר לפחות 3 חודשים טרם הגשת הבקשה.

  • חברות שלא הגישו בקשה במסלולים קרן המו"פ וחברות מתחילות לקבלת מענק (אחד או יותר) במהלך שנת 2019 לתיק שתחילתו בשנת 2020.

  • חברות שלא הגישו בקשה במסלולים קרן המו"פ וחברות מתחילות לקבלת מענק (אחד או יותר) בין התאריכים 1.1-2020 עד 31.3.2020.

 • יכולת פיננסית מוגבלת לתקופה של עד 12 חודשים (Short Runway

לבדיקת ה- runway שלכם באמצעות סימולטור (מומלץ לעשות זאת בעזרת מנהל החשבונות) לחצו כאן.
 

*על החברה להיות זמינה לפגישה עם צוות הבדיקה המקצועית בכל עת ממועד הגשת הבקשה.

 • על כלל החברות לפעול על פי חובת הדיווח, חובת הרישום, חובת תמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני ועוד.

 • קריטריונים  להערכת בקשה 

 1. רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.

 2. רמת האתגרים במימוש התכנית.

 3. יכולות החברה הכוללות יכולות ניהול ויכולתו להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי, לצד יכולתו הפיננסית (runway) לשרוד את המשבר.

 4. פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית.

 5. התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית, ולגידול בהיקף פעילות המבקש בישראל, לרבות פעילות הייצור.

איך מגישים בקשה? 

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.

 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.

 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק "הוספת הצרופות" המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

 4. הערה: ההגשה נעשת במסגרת מסלול קרן המו"פ ולכן באיזור האישי יש לבחור במסלול קרן המו"פ ולציין בקובץ הבקשה לתמיכה כי מדובר בהגשה למסלול המהיר.