השפעת הסגרים על הורים/מפרנסים

יום ב', 28 בדצמבר 2020

מחקר מדיניות חדש של קרן ברל כצנלסון חושף את השלכות משבר הקורונה על ההורים העובדים בישראל

למעלה מ- 70% מההורים העובדים העידו כי מצבם הכלכלי הורע בעקבות הקורונה

ממצאים עיקריים מסקר ההורים:

-        מבין ההורים שהמשיכו לעבוד במהלך הקורונה, 38% צמצמו את שעות העבודה שלהם כדי לטפל בילדים. 23% נוספים לא צמצמו אך העידו שבן או בת זוגם צמצמו את שעות העבודה שלהם או יצאו לחל"ת.

-        הצמצום הממוצע עומד על 4 שעות ביום, בעלות יומית ממוצעת של כ-260 שקל.

-        בשקלול עלויות של אובדן שעות עבודה לצורך טיפול בילדים והוצאה על בייביסיטר, ניתן להעריך כי שני הסגרים עלו כ-7000 שקלים בממוצע למשק בית.

-        71% מכלל ההורים שהשיבו לסקר העידו שמצבם הכלכלי הידרדר במידה כלשהי מאז תחילת משבר הקורונה, ו-29% דיווחו שמצבם הכלכלי הידרדר במידה רבה או רבה מאוד. 61% מההורים שהמשיכו לעבוד העידו על הידרדרות כלכלית כלשהי. 34% ממי שהמשיכו לעבוד כשכירים ו-59% ממי שהמשיכו לעבוד כעצמאים, העידו על הידרדרות במידה בינונית ומעלה.

-        41% מההורים שהשיבו לסקר מעידים שהם חשים בתקופה הנוכחית יותר רגשות של לחץ, חרדה או דכדוך מאשר לפני משבר הקורונה, במידה רבה או רבה מאוד. נשים מעידות על עלייה בתחושות אלו בשיעורים גבוהים יותר מגברים – 46% לעומת 36.5%. הורים המשתייכים למשק בית שבו אחד מבני הזוג לא עבד לפני הקורונה (באופן זמני או קבוע) מעידים על עלייה פחותה בתחושות אלו, לעומת אלה המשתייכים למשקי בית בהם שני הורים עובדים – 37.5% ו-41% בהתאמה. 55% מההורים שעומדים בראשי בית חד-הוריים/יחידניים העידו על עלייה בתחושות הללו במידה רבה או רבה מאוד.

-        כ-40% מההורים העידו שהם חוששים לאבד את עבודתם בתקופה זו יותר משחששו לפני הקורונה במידה רבה או רבה מאוד.

-        בקרב ההורים שהמשיכו לעבוד, 44% העידו שהם עשו ויתורים בגבולות שהציבו לילדיהם כדי להצליח לעבוד – במידה רבה או רבה מאוד. לעומת זאת, רק 25% מהאימהות ו-20% מהאבות העידו שהם עשו ויתורים בעבודה כדי להצליח לשמור על הגבולות החינוכיים שהציבו.

-        52.5% מהאימהות לילדים עד כיתה ד' העידו שאינן מרוצות מהזמן שהקדישו לעבודה בתקופה בה מסגרות החינוך היו סגורות, לעומת כ-35.5% מהאבות. 38% מהאימהות ו-31% מהאבות העידו שאינם מרוצים מהזמן שהקדישו לילדיהם בתקופה זו.

-        במהלך הסגר הראשון, כ-23% מההורים העובדים נעזרו בסבים לצורך הטיפול בילדים, למרות הסכנות הבריאותיות הכרוכות בכך. בסגר השני שיעורם עלה ל-29%.

-        נתוני הסקר מאפשרים להעריך כי אובדן ההכנסה הכולל מהפגיעה מאובדן שעות עבודה של הורים בשל הצורך לטפל בילדים עומד על כ-850 מיליון שקל לכל שבוע שבו מסגרות החינוך לא פועלות.

-        הנתונים מצביעים על העמקה נוספת של הפערים המגדריים בשוק העבודה. שיעור האימהות שהפסיקו לעבוד מיוזמתן במטרה לטפל בילדים גדול פי 6 משיעור הגברים שעשו זאת. שיעור הנשים שהפחיתו שעות עבודה על חשבונן כדי לטפל בילדים גבוה ב-30% משיעור הגברים שעשו זאת.