סיכוי להתפצלות המונופול של שברון-תשובה

יום ב', 1 בפברואר 2021
אולי סוף סוף סיכוי להתפצלות המונופול של שברון-תשובה.
 
גדל הסיכוי שחברת שברון תאפשר לשותפות המחזיקות בתמר למכור גז בנפרד.
פריצת דרך בשוק הגז תןשב לאחר שהממונה על התחרות מיכל הלפרין פרסמה להערות הציבור צו מוסכם שנחתם ע"י שברון, לפיו החברה תכבד דרישות מכר של כל אחת משש החברות המחזיקות במאגר תמר, ללא צורך בהסכמת החברות האחרות;
 
בנוסף, שברון וחברת החשמל חתמו על הסכם פשרה - שבעקבותיו האחרונה תחסוך כ-100 מיליון שקל
 
משמעות המהלך הוא פתיחה ראשונה מסוגה של שוק הגז לתחרות, כך שמאגר תמר יהפוך למעשה לשישה ספקי משנה חדשים, שם כל אחד מוכר באיזה רף שהוא רוצה ומבלי לבקש רשות מאף אחד.
 
עתה אומרים ברשות לתחרות ש "אם יתברר שנובל אנרג'י ניצלה את מעמדה לרעה מול חברת החשמל, נטפל בזה"
בשלב זה הממונה על התחרות מיכל הלפרין פרסמה להערות הציבור צו מוסכם שנחתם ע"י חברת שברון-נובל  ובמסגרתו מעוגנות ההתחייבויות הללו.
 
כמו כן, אתמול חתמו המחזיקות בתמר על הסכם מכר בנפרד ממאגר תמר. בנוסף הגיעה שברון-נובל להסכם פשרה עם חברת חשמל לרכישת גז ממאגר תמר. 
 
בהודעה שפרסמה הממונה על התחרות נאמר כי הצו המוסכם וההסכמים שנחתמו לצרכי הצו המוסכם מסדירים את הנזק הנטען לחברת חשמל וכוללים שיפור משמעותי במבנה התחרות בשוק הגז הטבעי בישראל מכאן והלאה.
 
כיום בישראל קיימים שלושה מאגרי גז טבעי: מאגר תמר, מאגר לויתן ומאגר כריש-תנין. בשל המבנה הבעייתי של משק הגז, לשברון-נובל אחזקות בשניים משלושת המאגרים: נובל מחזיקה 25% מתמר (ביחד עם דלק קידוחים, ישראמקו, תמר פטרוליום, דור גז ושותפות אוורסט תשתיות) וכן מחזיקה ב-40% מלוויתן ביחד עם דלק קידוחים ורציו.
 
בתחילת אוקטובר 2020 התעורר סכסוך בין השותפות המחזיקות בתמר בעקבות חוזה חדש עליו חתמה חברת חשמל מול חלק מהמחזיקות בתמר. היקף החוזה 300 מיליון דולר והוא נחתם ע"י המחזיקות ב-53% ממאגר תמר: ישראמקו, תמר פטרוליום, דור גז ושותפות אוורסט.  
 
נובל אנרג'י (תחת חברת שברון בעליה החדשים) סירבה לספק לחברת חשמל גז ממאגר תמר, בטענה שהחוזה נחתם רק מול חלק מהשותפים בתמר ומבלי שהיא נתנה את אישורה. היא הסכימה לספק את הגז במחיר הגבוה בכ-50%.
 
בעקבות תלונות על חוסר תחרות  פתחה רשות התחרות בהליך בדיקה האם התנהגותה של נובל עולה כדי ניצול מעמדה המונופוליסטי לרעה. בטרם שמעה הממונה את טענות נובל, נובל ביקשה להגיע להסכמות. במסגרת ההסכמות נובל התחייבה לפעול על פי דרישות עצמאיות של כל אחת מהמחזיקות בתמר (או חלק מהן) למכירת גז מהמאגר וללא צורך בהסכמת שאר המחזיקות. זאת, בשונה מאספקת הגז ממאגר תמר היום, שמתבצעת כאמור על פי הסכמים משותפים בין כל המחזיקות לבין הלקוח.