ענפי ההי-טק מובילים בעבודה מהבית

יום ג', 24 בנובמבר 2020
ניתוח הלשכה לסטטיסטיקה לחודש אוקטובר 2020 מגלה מי הם הענפים היציבים ביותר והמצליחים בעבודה מהבית:
 
האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה בענפים: אמנות, בידור ופנאי (64.6%), שירותי אירוח ואוכל (63.0%), שירותים אחרים (61.1%), פעילויות בנדל"ן (53.4%), אספקת חשמל (48.0%), חינוך (38.6%), מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (33.9%).
מהם, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה בענפים: שירותי אירוח ואוכל (59.1%), אמנות, בידור ופנאי (57.3%), שירותים אחרים (50.5%), פעילויות בנדל"ן (29.4%), מסחר סיטוני וקמעוני ותיקון כלי רכב מנועיים (25.1%).
האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה במשלחי היד: עובדי מכירות ושירותים (41.9%), פקידים כלליים ועובדי משרד (38.4%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה (36.3%).
מהם, האחוז הגבוה של נעדרים מעבודה בגלל סיבות הקשורות לנגיף קורונה היה במשלחי יד: עובדי מכירות ושירותים (33.5%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה (19.7%), פקידים כלליים ועובדי משרד (19.2%).
האחוז הגבוה ביותר של מועסקים הנעדרים מהעבודה כל השבוע או חלק מהשבוע, מכלל המועסקים, היה: בקרב בני 60-64 - 36.6% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה - 20.4%), בקרב בני 65 ומעלה - 35.1% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה -22.5%), בקרב בני 45-54 - 32.5% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה - 16.8%), בקרב בני 35-44 - 32.1% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה - 17.3%), בקרב בני 25-29 - 31.8% (מתוכם בגלל סיבות שקשורות לקורונה -18.0%).
האחוז הגבוה ביותר של הבלתי מועסקים מכוח העבודה היה: בקרב בני 15-17 – 26.7%, בקרב בני 18-24 – 8.8%, בקרב בני 25-29 –7.3%, בקרב בני 30-34 – 5.5%.
האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה בענפים: מידע ותקשורת (76.6%), שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים (54.7%), פעילויות בנדל"ן (53.1%), חינוך (52.9%), שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח (51.7%).
האחוז הגבוה ביותר של מועסקים שעבדו מהבית, מכלל המועסקים, היה במשלחי יד: בעלי משלח יד אקדמי (54.9%), הנדסאים, טכנאים, סוכנים ובעלי משלח יד דומה (32.6%), מנהלים (27.4%), פקידים כלליים ועובדי משרד (25.4%).