ביקורת על הצלחה חלקית בלבד של למידה מרחוק

יום ד', 1 בספטמבר 2021

דוח מבקר המדינה על המאבק בקורונה מיחד פרק מיוחד לנושא הלמידה מרחוק

תמונת מצב העולה מן הביקורת

למידה מרחוק בתקופת הקורונה בהשוואה בין - לאומית: לפי נתוני ארגון אונסק"ו, שתיעד במאגר מידע את סטטוס הפעלת מוסדות החינוך ב-210 מדינות וטריטוריות, עלה כי בפרק הזמן מ-13.3.20 עד 25.1.21, בכשני שלישים מכלל המדינות שנבדקו היו בתי הספר פתוחים לחלוטין במספר רב של מדינות. בניגוד למצב בישראל.

ההיערכות ללמידה מרחוק בחירום: רבים מהאתגרים שליוו את מערכת החינוך בלמידה מרחוק בשעת הקורונה נתנו את אותותיהם כבר במסגרת תרגילי החירום השנתיים שקיים המשרד מאז 2016, וטופלו במהלך השנים באופן חלקי. בין הקשיים שעלו היו השתתפות חסרה של בתי הספר והתלמידים בתרגול בנושא מורכב זה.

הנחיות משרד החינוך בתקופת הקורונה: בעת משבר הקורונה עלו אתגרים בכל הנוגע ליישום ההנחיות שנתן משרד החינוך להפעלת מערכת החינוך, בין היתר בשל: ריבוי חוזרים והנחיות, מורכבותם, הפצתם בסמיכות למועדים ליישומם ובנוגע להתאמת החוזרים לאוכלוסיות ייעודיות.

למידה סינכרונית: משרד החינוך לא דרש לקבל דיווח כמותי מבתי הספר על אודות מידת ההשתתפות של התלמידים בלמידה הסינכרונית מרחוק; משכך לא היו בידיו נתונים שהיו יכולים לאפשר לו לעקוב אחר יישום הנחיותיו, לנתח אותם, להסיק מהם מסקנות, להפיק לקחים לטיוב למידה זו.

למידה א-סינכרונית - מעקב המשרד אחר השימוש במשימות המתוקשבות: משרד החינוך אוסף נתונים כמותניים על היקף הכניסות של התלמידים לאתרי התוכן הדיגיטלי של ספקי התוכן שעימם הוא מתקשר, אולם הוא אינו מנתח את הנתונים הקיימים בידיו בכדי להפיק מהם תובנות על התועלת הממשית.

הכניסה לאתרים של ספקי התוכן הדיגיטלי המכילים משימות מתוקשבות: עלה שבחודשים מרץ 2020 עד דצמבר 2020 (למעט בחודשים יולי-אוגוסט שבהם שהו התלמידים בחופשת הקיץ) 55% - 80% מהתלמידים לא התחברו לתכנים הדיגיטליים באתרי התוכן של ספקי התוכן, בקביעות או בכלל; 

מערכת השידורים הלאומית: מפרוץ משבר הקורונה פעל משרד החינוך להרחיב, בהשקעה של כ-20.2 מיליון ש"ח, את מספר השיעורים המוקלטים, וזאת אף שהנתונים שהיו בידיו הצביעו על ירידה במספר הצפיות מכ-376,000 צפיות במרץ 2020 לכ-112,000 צפיות בנובמבר 2020,

מעורבות ההורים בלמידה מרחוק: האוכלוסיות העיקריות שנפגעו מהיעדר תמיכת ההורים בלמידה מרחוק היו תלמידי הפריפריה החברתית-כלכלית-תרבותית שלהוריהם היו גם קשיים כלכליים וכן תלמידים להורים המשתייכים לחברה החרדית ולחברה הערבית בדגש על החברה הבדואית; 

נשירת תלמידים בתקופת הקורונה: חוקרים בארץ ובעולם מעריכים כי תופעת הנשירה צפויה להחמיר בעקבות משבר הקורונה ובעקבות המעבר ללמידה מרחוק ולהופיע גם בקרב אוכלוסיות שלא הוגדרו קודם לכן ככאלו שיש בהן סיכון לנשירה; על אף האמור, משרד החינוך לא אסף מבתי הספר נתונים בנושא זה.

מפגשים (לימודיים וחברתיים) במרחבים סביבתיים בתקופת הקורונה: לאורך תקופת הקורונה עלו קשיים במצבם הרגשי והחברתי של התלמידים, בזיהוים ובמתן מענה להם. קשיים אלה הצביעו, בין היתר, על הצורך של התלמידים במפגשים חברתיים עם חבריהם לספסל הלימודים ובמפגשים פרונטלים - שלא נערכו במידה מספקת