יצוא המסחר והשירותים מישראל גדל ב-8.2% בשנת 2017

יום ג', 9 בינואר 2018

 

התורם העיקרי לעליה ביצוא הישראלי בשנת 2017 הינו יצוא שירותים. כך עולה מסקירה שערך אגף כלכלה ומסים באיגוד לשכות המסחר, על בסיס אומדנים מוקדמים לשנת 2017 של הלמ"ס.

על פי הסקירה יצוא השירותים בשנת 2017 רשם עליה של 8.2% לעומת 2016 והסתכם ב 158.5 מיליארד שקל;ביצוא הסחורות נרשמה ירידה של 1.9%- בשנת 2017 לעומת השנה הקודמת והסתכם ב 204.6 מיליארד שקל.סך כליצוא הסחורות ושירותים מישראל בשנת 2017 רשם עליה בשיעור של 2.3% לעומת שנת 2016 והסתכם בכ- 363.1 מיליארד שקל..

לדברי עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר: "נמשכת ומתקבעת המגמה של גידול במשקל השירותים בייצוא לעומת קיטון בייצוא מוצרים, על אף הטבות המס המורעפות רק על יצוא מוצרים. אולם קובעי המדיניות טרם עיכלו את השינוי במבנה המשק ואף את השינויים במבנה הייצוא. הם עדיין סבורים שיש לעודד רק יצוא מוצרי תעשיה."

עוד עולה מהסקירה כי השיעור היחסי של יצוא השירותים מתוך כלל היצוא הולך וגדל לעומת ירידה בשיעור היחסי של יצוא הסחורות מתוך כלל יצוא הסחורות והשירותים. כך בשנת 2011 יצוא הסחורות היווה 67% מסך היצוא ויצוא השירותים היווה 33% מסך היצוא, ואילו בשנת 2017 צמח שיעורו היחסי של יצוא השירותים ל- 43% לעומת שיעור יצוא הסחורות אשר ירד ל- 57%.

בממוצע בשש השנים האחרונות יצוא הסחורות רושם ירידה שנתית של 1.8% לעומת עליה שנתית ממוצעת של 5.8% ביצוא השירותים.

ניתוח מרכיבי יצוא השירותים מראה כי תחום יצוא שירותי התיירות (הכולל פעילות משרדי נסיעות ותיירות; הוצאות בארץ של תיירים מחו"ל ועובדים זרים המועסקים בישראל), רשם עלייה של 11.6% בשנת 2017 , שהם  1.7 מיליארד שקל, והסתכם בכ- 20 מיליארד שקל.

תחום יצוא שירותים אחרים, הכולל את כל תחומי השירותים האחרים (שירותי מחשוב ותוכנה; שירותי מו"פ; שירותי הובלה; מכירה של חברות הזנק לחו"ל ושירותים אחרים), רשם עלייה של כ- 7.7% , שהם 3.2 מיליארד שקל, והסתכם בכ-138.5 מיליארד שקל.