הנזקים החמורים של השבתות הלימודים בסגרי הקורונה

יום ב', 5 באפריל 2021

מאת משה שלו עורך ראשי SoftNews

 

פרק מיוחד בדוח  החדש של בנק ישראל לשנת 2020 מתיחס לנזק החמור האישי, המשקי והחברתי של השבתות הלימודים בסגרים המרובים  עד כה עקב מגיפה הקורונה.
 
כותרת הדוח היא:   ההשפעה ארוכות הטווח של שיבוש הלימודים בתקופת הקורונה על התלמידים בישראל
 
"מערכת החינוך בישראל נסגרה למשך מספר חודשים בשל מגיפת הקורונה. הדבר השפיע משמעותית לשלילה על רווחת התלמידים בטווח הקצר ועלול לגרום פגיעה ארוכת טווח בהשכלה הממוצעת.
 
חמורה במיוחד ההשפעה המגדילה את אי-השוויון, שכן הפגיעה של הפסקת הלימודים הפרונטליים ממוקדת בשכבות החלשות – בתלמידים שאינם מצוידים די צורכם באמצעים הדרושים לשם למידה מרחוק.
 
אירועי עבר של הפסקת לימודים בישראל היו מתואמים עם פגיעה בהשכלה עבור השנתונים שנפגעו משיבוש הלימודים.
 
שיבוש הלימודים הנרחב בעקבות הקורונה עלול להוביל לפגיעה בהכנסת התלמידים בהגיעם לשוק העבודה. הפער בהיקף שיבוש הלימודים בין ישראל לממוצע במדינות ה –OECD עלול להגדיל את פערי ההישגים של תלמידי ישראל ביחס למקבילהם.
 
בראייה לעתיד, וכדי למזער את הפגיעה, ראוי להחזיר את שגרת הלימודים, תוך איזון בינה למגבלות השונות, לשפר את מערך הלמידה מרחוק ולהגדיל את ההשקעה בצמצום פערים."