סקר SoftNews - האם ההפגנות נגד ביבי אפקטיביות

יום א', 23 באוגוסט 2020

השאלה במשאל אינטרנטי היתה:

האם ההפגנות נגד ביבי אפקטיביות?

התבקשה הבחירה בין:

=כן! הן יביאו להחלפת שלטון ביבי

=לא! דרוש גיבוש כוח פוליטי

 

71.4 אחוז טוענים שלשם אפקטיביות הכרחי לגבש כוח פוליטי . 28.6 אחוז מאמינים שההפגנות כמות שהן יביאו להחלפת השלטון 

הסקר הופץ לכ-1000 אנשי קשר בווטסאטפ, פייסבוק ו-SoftNews