שיתוף פעולה במו"פ ישראל-סינגפור

יום ה', 17 בדצמבר 2020

תאריך אחרון להגשה 

25/02/2021
 

קרן סינגפור ישראל למחקר ופיתוח תעשייתי (SIIRD) היא קרן משותפת לEnterprise Singapore ולרשות החדשנות בישראל שמטרתה קידום, עידוד ותמיכה בשיתופי פעולה טכנולוגיים בין חברות ישראליות לבין חברות ומכוני מחקר מסינגפור

רשות החדשנות מפעילה את קול קורא זה תחת מסלול קרנות דו-לאומיותקרן ישראל-סינגפור (SIIRD).

קרן SIIRD מקדמת את שיתופי הפעולה במחקר ופיתוח בין סינגפור וישראל, ומממנת עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט משותף של חברות שחברו משתי המדינות. 

*מאז יוני 2011, תוכנית SIIRD הורחבה כדי לכלול שיתופי פעולה גם עם גופי מחקר ופיתוח שאינם מסחריים בסינגפור כגון מכוני מחקר, גופי מו"פ באוניברסיטאות, פוליטכניק וכו'.

באמצעות שיתופי פעולה במו"פ ומימון של SIIRD חברות שמומנו על ידיהן - 

 • פיתחו מוצרים חדשים / יצרו שדרוג טכנולוגי
 • הרחיבו את סל המוצרים ללקוחות
 • הגיעו לשווקים חדשים
 • קיצרו את זמן ההגעה לשוק של מוצרים חדשים

קהל היעד

חברות טכנולוגיות מכל התחומים המעוניינות בשת"פ עם חברות/מכוני מחקר מסינגפור

מימון

לקרנות 3 תוכניות מימון:

Full Scale – מימון עד 1 מיליון דולר אמריקאי לפרויקט או מימון בין 40% ל-50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך בין שנה לשנתיים עד יציאה לשוק. מיועד לתקציבים משותפים שעולים על 400 אלף דולר אמריקאי. בנוסף, מאושרות הוצאות מסחור משותפות עד 30 אלף דולר לפרויקט.

Mini Project – מימון עד 200 אלף דולר אמריקאי לפרויקט או מימון של 50% מהוצאות המו"פ המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף של מוצר או טכנולוגיה המיועדת למסחור, שנמשך עד שנה ליציאה לשוק. מיועד לתקציבים משותפים שאינם עולים על 400 אלף דולר אמריקאי.

בדיקת היתכנות – עבור פרויקט שמטרתו בחינת היתכנות של מוצר או טכנולוגיה חדשים לשוק. מימון עד 30 אלף דולר או מימון עד 50% מהוצאות הפרויקט המאושרות (הנמוך מביניהם), לפרויקט משותף.

*בקרן סינגפור תשלומי המענקים יתבצעו במטבע המקומי כלומר, לחברות מסינגפור בדולר סינגפורי ולחברות הישראליות בשקלים ישראליים.

תנאי סף

 • הבקשה המשותפת צריכה להיות מוגשת יחד על ידי חברה הרשומה בסינגפור וחברה הרשומה בישראל.
 • חברה לא יכולה להחזיק יותר מ 20% מהמניות בחברה השותפה. 
 • על הפרויקט המשותף להיעשות בסינגפור ובישראל. 
 • לפחות 30% מעבודות המו"פ בפועל חייבות להיעשות גם בסינגפור וגם בישראל. 
 • הטכנולוגיה והמוצר שפותחו חייבים להיות בעלי פוטנציאל למסחור.
 • על החברות להיות בעלות יכולת לממן את החלק המשלים של תקציב הפרויקט שלהן לאחר מענק.

 

קריטריונים להערכה

 • יכולות טכניות לביצוע הפרויקט
 • יכולות פיננסיות
 • יכולות מסחור המוצר ושיווקו
 • סינרגיה בין השותפים
 • יכולות משלימות בין השותפים
 • מידת החדשנות הטכנולוגית או הפונקציונלית
 • פוטנציאל להצלחה מסחרית

**תנאי הסף והקריטריונים להערכה המלאים מפורטים בדף מסלול קרנות דו-לאומיות ואתר קרן ישראל-סינגפור (SIIRD) 

 

אופן הגשת הבקשה

 

הגשת הבקשות בקרנות היא עד תאריך 25.2.2021 בשעה 12:00 שעון ישראל.