המלחמה הרב חזיתית של מוטציות הקורונה

יום ה', 28 בינואר 2021

כך רואה העולם את קרב המוטציות 

בבני אדם ואלה באלה 

ממש תלויים זו ליד זו