ענפי ההי-טק הצילו את המשק מקריסה

יום ג', 12 בינואר 2021

מאת משה שלו עuרך ראשי SoftNews

 

"ההפתעה החיובית" של דוברי האוצר נוכח הגילוי שהירידה בתוצר במשק בשנת 2020 היתה שלילית אך קטנר מהצפוי נסמכת על זרוע מרכזית במשק.

אלה הם ענפי ההיי-טק שקמו וצומחים ביוזמה פרטית וארגונית כמעט ללא מעורבות ממשלתית.

ענפים אל ממשיכים לשרת את תחומי המשק השונים והיצוא וכמעט לא פיטרו עובדים בתקופת מגפת הקורונה בה אנו חיים.

אז תודה ליזמי ועובדי  היי-טק .  בלעדיהם עתה התמונה של המשק הלאומי היתה חמורה וקשה הרבה יותר .

ענף ההיי-טק המעסיק את עובדיו בשכר גבוה יחסית הוא גם גורם מרכזי לכך שהכנסות המדינה  ממיסים, כמו גם השכר הממוצע לא נפגעו (שכן פוטרו בעיקר עובדים בעלי שכר נמוך שחלקם אינו משלם מס כלל).

לפי משרד האוצר, בשנה החולפת ובצל הקורונה הפער בין ההכנסות להוצאות הממשלה היה גדול פי 3 מ-2019. הנתון היה נמוך מתחזיות האוצר, שהעריכו בתרחיש הפסימי כי הגירעון יגיע לכ-14% מהתוצר - בעוד הוא הסתכם ב-11.7%. גם ההוצאות על תכניות סיוע למשבר היו נמוכות מהתכנון
 
מפרסום נתוני ביצוע התקציב לשנת 2020, עולה כי הגירעון השנתי הוא 160.3 מיליארד שקלים - הסכום הגבוה ביותר בתולדות המדינה. הנתון בשנה החולפת היה נמוך מתחזיות האוצר, והסתכם בשיעור של 11.7% מהתוצר לעומת כ-3.7% בשנת 2019. בתחזיות הפסימיות העריכו במשרד האוצר כי הגירעון עלול להגיע לכ-14% מהתוצר בסיכום השנתי ובתחזיות האופטימיות לכ-12-11%.
 
בחודש דצמבר בלבד הסתכם הגירעון בכ-22.9 מיליארד שקלים לעומת גירעון בסך של כ-14.9 מיליארד שקלים בדצמבר אשתקד. לשם השוואה, סכום הגירעון שנה קודם לכן היה 52.2 מיליארד שקלים.
 
היקף הביצוע במזומן של תכניות הסיוע למשבר היה נמוך בכ-11 מיליארד שקל מהתכנון - 73 מיליארד לעומת 84. 

הסיבה העיקרית לכך שנתוני הגירעון עלו על הציפיות היא גביית מסים טובה יותר מהתחזיות. בשנת 2020 הכנסות המדינה ממסים עמדו על 310.9 מיליארד שקלים - קיטון של 6.35 מיליארד שקלים לעומת השנה שעברה. מתוכן, ההכנסות ממסים ישירים היו 167.2 מיליארד שקלים, קיטון נומינלי של 0.7% לעומת השנה שעברה, וההכנסות ממסים עקיפים היו 137.3 מיליארד, קיטון נומינלי של 3.4%.