סןף סוף פועלים נגד המזהמים במפרץ חיפה

יום ג', 24 בנובמבר 2020

לאחר עיכובים רבים: המשרד להגנת הסביבה הטיל קנס כספי בסך 634 אלף שקל על חברת גדיב מקבוצת בז"ן בשל אי-מילוי דרישות המשרד להקמת מתקן לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים ופחמן חד-חמצני

חברת גדיב תעשיות פטרוכימיה מקבוצת בז"ן הפרה את תנאי היתר הפליטה, ולא הקימה מתקן לטיפול בפליטות חומרים אורגניים נדיפים ופחמן חד-חמצני במועד שנקבע בהיתר הפליטה. משום כך, במסגרת מספר הליכי אכיפה שמנהל המשרד להגנת הסביבה מול חברת גדיב, המשרד הטיל על החברה עיצום כספי בסך 634.3 אלף שקל.

כתב SoftNews מציין כי בתחילת השנה  בית משפט השלום בחיפה הרשיע במסגרת הסדר טיעון את חברת בתי הזיקוק לנפט בע"מ (בזן) בכל העבירות שיוחסו לה בכתב אישום שהוגש נגדה, ובהן עבירות של מעשי פזיזות ורשלנות ועבירות סביבתיות של זיהום אוויר והפרות היתרים, והטיל עליה קנס כספי בסך של 1.2 מיליון שקל. כמו כן הודו והורשעו 3 מנהלים בבזן, ובהם סמנכ"ל הקבוצה, באחריות נושאי משרה לעבירות סביבתיות, וכן הוטלו עליהם קנסות בסך של בין 30-50 אלף שקל.

במסגרת היתרי הפליטה שמוציא המשרד להגנת הסביבה, חויבה גדיב, המייצרת כימיקלים ארומטיים, להתקין מתקן טיפול במטרה להפחית את פליטת החומרים האורגניים הנדיפים והפחמן החד-חמצני ממתקני החברה.

לאחר שהחברה לא התקינה את מתקן הטיפול במועד, ניהל מחוז חיפה של המשרד להגנת הסביבה הליך אכיפה מנהלי, אשר הוביל לזירוז מצד החברה בהליכי רכישת מערכת טיפול בפליטות מסוג RCO, וזו הותקנה ביולי 2018, כתשעה חודשים לאחר המועד הנקוב בהיתר, ותוך שבתקופה זו גרמה החברה לפליטות עודפות משום כך.

מהמשרד להגנת הסביבה נמסר כי "בשל התנהלות החברה וחומרת ההפרה, החליט המשרד להגנת הסביבה, בנוסף לצעדי האכיפה המנהליים שנועדו להפסיק את ההפרה, להטיל על החברה את העיצום הכספי."

עוד יש לציין כי הפיקוח והאכיפה של המשרד להגנת הסביבה הביאו עד כה לזירוז בהקמת מספר מתקנים, אשר החברות מקבוצת בז"ן איחרו בהקמתם, וכן להקמת מתקנים זמניים לטיפול בפליטות עד להקמת מתקני הטיפול הקבועים הנדרשים בהיתר הפליטה – כך שיצומצמו הפליטות בפועל.

ולבסוף התחייבות מפי השרה גילה גמליאל:  "המשרד להגנת הסביבה ימשיך בפעילות אכיפה נחושה וישתמש בכל הכלים העומדים לרשותו כדי לשמור על בריאות הציבור ועל הסביבה ולמנוע מפגעים."