קרן בירד תשקיע בשלושה פרויקטים בטכנולוגיות עבור כוחות ההצלה

יום ג', 25 ביולי 2017

קרן  בירד, הקרן הדו-לאומית למחקר ולפיתוח תעשייתיים ישראל - ארה"ב, אישרה בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה לאחרונה בעיר וושינגטון, בארה"ב, השקעות בשלושה פרויקטים שנבחרו על-ידי המשרד לביטחון המולדת (Department of Homeland Security – DHS) האמריקאי והמשרד לביטחון פנים הישראלי, פרי שיתוף פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות, לקידום טכנולוגיות עבור כוחות ההצלה - "מגיבים ראשונים" (First Responders).

תקציבם הכולל של שלושת הפרויקטים הוא כ-7 מיליון דולר, כולל השקעות מהסקטור הפרטי.

התכנית "מגיבים ראשונים" ((NextGen First Responder Technologiesהנה יוזמתם של המנהל הטכנולוגי (Science and Technology Directorate – S&T) במשרד לביטחון המולדת האמריקאי והמשרד לביטחון פנים הישראלי, במטרה לקדם ולהשקיע בפרויקטים משותפים לישראל וארה"ב, לפיתוח טכנולוגיות חדשניות למגיבים ראשונים, אשר יחזקו וישפרו את היערכות כוחות ההצלה, ובכללם משטרה, כבאות והצלה ומגן דוד אדום, ואת יכולות התפקוד שלהם בזירות האירועים.

קרן בירד פועלת לעידוד שיתופי פעולה בין חברות ישראליות ואמריקאיות מתחומי הטכנולוגיה השונים לצורך פיתוח של מוצר משותף. בנוסף למימון של  עד למיליון דולר לפרויקט, הקרן מסייעת באיתור וחיבור בין שותפים אסטרטגיים משתי המדינות.

הפרויקטים המוגשים לתוכנית המגיבים הראשונים עוברים בדיקה קפדנית על-ידי נציגי המשרד לביטחון המולדת האמריקאי, רשות החדשנות הישראלית, ומומחים מהמשרד לביטחון פנים בישראל.