Prodware נבחרה על ידי חברת Paragon האמריקאית לביצוע פרויקט ERP

יום ב', 7 בינואר 2019

 

 

Prodware  נבחרה על ידי חברת  Paragon  האמריקאית לביצוע פרויקט ERP

זוהי חברה אמריקאית המייצרת עדשות מגע, בעלת נוכחות בישראל, לביצוע פרויקט מיחשוב מקיף בהיקף של מאות אלפי דולרים.

Paragon  מייצרת עדשות טיפוליות בשיטת האורתוקרטולוגיה (אורתו-קיי) לתיקון הראיה על ידי שינוי צורת הקרנית, עדשות מגע מיוחדות וחומרים לעדשות מגע קשות המאפשרות מעבר חמצן. Paragonהינה חברה-בת של יצרנית עדשות המגע  CooperVision, אשר בבעלותה גם חברה ישראלית – סופלקס ישראלנס עדשות מגע.

במסגרת הפרויקט מיישמת Paragon את  מערכת Dynamics 365 Finance and Operations  מתוצרת מיקרוסופט.

המערכת מאפשרת לארגונים לאחד את התהליכים הפיננסיים ותהליכי התפעול, דבר המסייע למנהלים לקבל החלטות מהירות ומושכלות. המערכת מספקת מענה לצרכים של חברות וארגונים בתחומים מגוונים כגון דרישות רגולטוריות, צורך בתהליכים תפעוליים ועסקיים משופרים, אופטימיזציה, כלי דיווח ומעקב, ביצוע החלטות ועוד.

המערכת מסייעת לעסקים להסתגל במהירות לדרישות השוק המשתנות ולקדם את הצמיחה העסקית, תוך שיפור הביצועים הפיננסיים. כמו כן מאפשרת Dynamics 365 Finance and Operationsגמישות ויעילות ארגונית ומעודדת חדשנות תוך אפשרות ליצירת אפליקציות באמצעות המערכת.