עלייה של כ-2.1% בלבד בהכנסות הקבוצה לכ-2.2 מיליארד שקל

יום ה', 12 באוגוסט 2021
 
קבוצת בזק מדווחת על התוצאות הכספיות לרבעון השני לשנת 2021
 
עלייה של כ-2.1% בהכנסות הקבוצה לכ-2.2 מיליארד שקל
הרווח הנקי המתואם* עלה בכ-20.6% לכ-304 מיליון שקל
(* בהודעה זו, ה-EBITDA המתואם והרווח הנקי המתואם מוצגים בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות תפעוליות אחרות, נטו, הפסדים/רווחים חד פעמיים מירידת/עליית ערך והוצאות בגין תגמול מבוסס מניות.) 
ההשקעות הסתכמו בכ-418 מיליון שקל, עלייה של כ-19.1% עקב פריסה מסיבית של סיבים אופטיים
 
גיל שרון, יו"ר דירקטוריון בזק, "דירקטוריון בזק אישר את השינוי המבני בקבוצה, הכולל את פיצול חטיבת האינטגרציה של בזק בינ"ל לחברה נפרדת, וכן את מיזוג הפעילות במגזר הפרטי של בזק בינלאומי ל-yes. זהו מהלך אסטרטגי שמטרתו מימוש פוטנציאל עסקי וצמיחה"
 
בהקשר למאזן (הלא מחמיא במיוחד) אמר גיל שרון, יו"ר דירקטוריון בזק, "ברבעון השני של השנה קבוצת בזק המשיכה לחזק את שלושת היסודות עליהם עומדת הקבוצה, ביצועים עסקיים חזקים, השקעה בתשתיות ואיתנות פיננסית. כל אלו יבטיחו לבזק את המשך הובלת שוק התקשורת הישראלי בטווח בארוך, תוך יצירת ערך לכל בעלי העניין בחברה. הביצועים העסקיים התבטאו הרבעון בגידול חצי שנתי של כ-2% בהכנסות שהגיעו לכ-4.4 מיליארד שקל ועלייה של כ-18% ברווח הנקי שהסתכם בכ-702 מיליון שקל. ההשקעה בעתיד הקבוצה השתקפה בגידול של כ-27% בהשקעות בחצי השנה הראשונה שהגיעו לכ-876 מיליון שקל, בעיקר בשל הפריסה המואצת של תשתית הסיבים. האיתנות הפיננסית קיבלה חיזוק נוסף הרבעון, כאשר החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-6.7 מיליארד שקל, ירידה משמעותית של כ-12% בהשוואה ליוני 2020. 
 
עוד הוסיף שרון, "דירקטוריון בזק אישר אתמול את השינוי המבני הכולל פיצול חטיבת האינטגרציה לחברה נפרדת חדשה שתוקם, וכן מיזוג הפעילות במגזר הפרטי של בזק בינלאומי ל-yes.