כל פרשיות בזק בענף התקשורת

יום ה', 13 ביולי 2017

מבקר המדינה: כל  פרשיות  בזק בענף התקשורת , התחרות והמנעות ממס 

 

דוח מבקר המדינה על התנהלות והתנהגות ראשי בזק  ושוק התקשורת בכלל חושף שורה ארוכה של מחדלים, חלקם קרובים לשחיתות ארגונית ואישית.

להלן עיקרים:

=מנכ"ל משרד התקשורת פילבר שהוא מנוי איש של נתניהו פעל לטובת בזק בניגוד לעמדת גורמי המקצוע  ומאחורי גבם של המתחרים.

=נתניהו כשר תקשורת  השולט בלעדית בתחום לא  דיווח על קשריו עם בעלי בזק אלוביץ'

=קומבינות בלתי פוסקות במשרד התקשורת למניעת תחרות בענף  בידיעת נתניהו

=ניגוד עניינים בין נתניהו  שכיהן כשר תקשורת נטול ביקורת

=מתן תמריץ בביטול הפרדה תאגידית בבזק מה שמאפשר קיזוז הפסדי חברת יס מרווחי בזק לצורך אי תשלום מס

=תיאום שוטף של מנכ"ל משרד התקשורת עם בזק שהיא מונונופול

=סחבת בביצוע רפורמת  הפתיחה של השוק הקווי למתחרים

=אי תיעוד, העלמת מסמכים ואולי השמדתם

=העלמת מהלכי משרד התקשורת מהמונה על ההגבלים העסקיים ומאגף התקציבים באוצר

= הסתמכות על נתונים שמסרה בזק על עלויות ללא בדיקתם

=שינוי החלטות לגבי הרפורמה ליתר ליברליזציה בענף לפי דרישות בזק

=סלחנות לגבי בזק בפיקוח, אכיפה וענישה