הצעה להפגנה

יום ה', 18 ביוני 2020

 

זה רעיון...לשורת ההפגנות בכל רחבי העולם

נגד האבטלה, חוסר עזרה, הממשלה ההגבלות ומה לא

בחר זוג צעירות בהפגנה מצולמת נגד 

מניעת חתונות הולמות ...