פי.סי.בי טכנולוגיות - זינוק של 24% בהכנסות

יום ג', 25 באוגוסט 2020

;

יש חברות שמגפת הקורונה דווקא... עוזרת להן.

כך עולה ממאזן פי.סי.בי טכנולוגיות, הפעילה  בייצור מעגלים מודפסים ובהרכבה של רכיבים ומערכות שהיא בשליטת קרן פימי (כ-48%), לרבעון השני של שנת 2020.

 

סך ההכנסות הסתכמו בכ-31.3 מיליון דולר גידול של 24% בהשוואה להכנסות של 25.2 מיליון דולר ברבעון השני של 2019. הגידול בהכנסות נובע מצמיחה הן ממוצרי מעגלים מודפסים והן ממוצרי הרכבת כרטיסים אלקטרוניים . לקוחות החברה אשר מרביתם מתעשיות האלקטרוניקה הצבאית והרפואית תרמו לגידול ההכנסות באמצעות ביצוע הזמנות חוזרות והשקעה בפיתוח מוצרים חדשים.

הרווח הגולמי זינק ב-45% והסתכם בכ-3.6 מיליון דולר (11.6% מההכנסות) לעומת כ-2.5 מיליון דולר (10% מההכנסות) ברבעון השני של 2019. הגידול ברווח הגולמי ובשיעור הרווח הגולמי נובעים ממימוש תוכנית שיפור הפיריון  על רצפת הייצור וקיטון מרכיביהן של עלויות הייצור הקבועות מסה"כ ההכנסות.

הרווח התפעולי לפני הוצאות אחרות הסתכם ב-1.5 מיליון דולר, המהווה כ-4.8% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח תפעולי לפני הוצאות אחרות של 348 אלף דולר המהווה כ-1.4% מסך ההכנסות ברבעון השני של 2019.

הרווח הנקי הסתכם בכ-1.9 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 365 אלף דולר ברבעון השני של 2019.

נכון ל-30 ביוני 2020, יתרת המזומנים ושווי המזומנים של החברה הסתכמה בכ-30.5מיליון דולר לעומת כ-33.9 מיליון דולר לתאריך ה-31 בדצמבר 2019.

עובד שפירא, מנכ"ל פי.סי.בי טכנולוגיות, מסר:"אנו שמחים לדווח על תוצאות חזקות לרבעון, שממשיך את המגמה שראינו ברבעון הראשון. השיפור בהכנסות החברה נובע משמירה על מגמה חיובית של צמיחה בביקושים מצד התעשייה הצבאית והרפואית  אשר נכון להיום לא הושפעו ממגפת הקורונה ומהוות את ליבת העסקים של החברה. בתעשיות אלו קיימת חשיבות מכרעת לטכנולוגיה מתקדמת  דיוק באיכות ועמידה בזמני האספקה שלושה אלמנטים שמהווים יתרון של החברה על פני המתחרים בארץ ובעולם. בכדי לעמוד בחזית הטכנולוגיה ולהגדיל את כושר הייצור אנו ממשיכים בהשקעות בציוד וקווי ייצור חדשניים אשר יספקו מענה רחב עוד יותר לגידול בביקושים  מצד לקוחות החברה" .