שיפור ברמת הביורוקרטיה הממשלתית

יום ג', 28 בפברואר 2017

סיכום נתוני מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר, המבוצע באמצעות חברת SQ, לשנת 2016 מבשר על מגמת שיפור בנתוני המדד עד כדי שיא של כל הזמנים, 6.9, שמשלים קו מגמה בכיוון חיובי מאז תחילת המדידה בשנת 2008, אז עמד המדד על 6.5.

 למרות מגמת השיפור, כ-35% מבעלי העסקים טוענים לפגיעה בעסקיהם - עקב שירות ממשלתי שממשיך להיות לא נוח, ארוך ומסורבל, וביורוקרטיה שממשיכה לפגוע בפעילות העסקית.

מדד הביורוקרטיה של איגוד לשכות המסחר וחברת SQבודק את איכות השירות וחווית הלקוח במשרדי הממשלה ובגופים הממשלתיים השונים - הבריאות, התחבורה, הפנים, האוצר (רשות המסים), הכלכלה, המוסד לביטוח לאומי ומזכירות בתי המשפט.

המדד מורכב מארבעה קריטריונים: זמינות נציגי המשרד (משקל לחישוב המדד 13%), זמן הטיפול בפניה (משקל לחישוב המדד 20%), יחס אישי (משקל לחישוב המדד 33%) ואיכות הפתרונות- מקצועיות (משקל לחישוב המדד 34%). המדד בוחן גם ברזולוציה של תהליכים שמתרחשים במשרדים כגון הנפקת רישיונות, הוצאת/חידוש דרכון, תשלומים למשרדים ועוד.

שני הקריטריונים החזקים במדד, שמציגים שיפור ביחס לשנתיים האחרונות הם מתן פתרון מקצועי (7.09) ויחס אישי (7.01). המדדים הפחות טובים קשורים בזמן הטיפול (6.59) ובזמינות של נציגי המשרד (6.63).

דוח המדד השנתי מסתמך על 1,922 ראיונות שנערכו בקרב בעלים ומנהלים של עסקים במהלך 2016. המדידה נעשית באמצעות סקר טלפוני בקרב מדגם ארצי ומייצג של העסקים בישראל, תוך שמירה על מכסות לפי ענפי הפעילות (מסחר, שירותים ותעשייה) ולפי גודל העסקים.

שאלות הסקר נבנו על סולם מילולי בן חמש דרגות, של "כלל לא מרוצה" (1) עד "מאוד מרוצה" (5); אלה תורגמו לסולם של 1 - 10.